Hospodářské výsledky ke dni 30. 9. 2021

Počet klientů Komerční banky s aplikací Mobilní banka překonal hranici jednoho milionu, když meziročně stoupl o 104 000 na 1 008 000, což představuje 62 % z 1 623 000 zákazníků Banky. Aplikaci KB Klíč umožňující bezpečný řístup k bankovním službám používalo 935 000 klientů, asi o 194 000 více než před rokem. Celá Skupina KB obsluhovala 2 237 000 klientů.

4. 11. 2021 7:00

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vzrostl o 4,7 %, především díky růstu úvěrů na bydlení. Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 12,1 %, se silným růstem jak v segmentu občanů, tak u podniků a korporací. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,1 %.

Konsolidované výnosy za první tři čtvrtletí vzrostly meziročně o 1,3 %, s tím, jak se zvýšil objem úvěrů i depozit, klienti z řad občanů zvyšovali své investice do podílových fondů, a korporátní klienti využívali příznivých podmínek na dluhových kapitálových trzích a obezřetně zajišťovali svá finanční rizika.

Celkové provozní náklady poklesly o -0,7 %, když KB dokázala kompenzovat zvýšené regulatorní odvody do Fondu řešení krize nižšími osobními a administrativními náklady. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace.

Čistá tvorba opravných položek dosáhla 0,7 miliardy Kč, nižší o -78,9 %. Nízká čistá tvorba opravných položek se koncentrovala v podnikatelském segmentu. V segmentu občanů mohla KB objem opravných položek mírně snížit díky nadále dobrému rizikovému profilu portfolia.

Čistý zisk připadající akcionářům se zlepšil o 40,7 % na 8,6 miliardy Kč. Daň z příjmu se meziročně zvýšila o 36,6 %na 2,0 miliardy Kč.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl výše 23,0 %, ve srovnání s regulatorním minimem 16,2 %. Míra krytí likvidity (LCR) činila 200 %, což je výrazně nad regulačním limitem 100 %.

Mimořádná valná hromada konaná per rollam schválila výplatu dividendy z nerozděleného zisku z let 2019 a 2020 ve výši 4,5 miliard Kč, což činí 23,86 Kč na akcii před zdaněním. Nárok na podíl na nerozděleném zisku má akcionář, který je vlastníkem akcie ke dni 11. listopadu 2021. Podíl na nerozděleném zisku se stává splatný ke dni 3. prosince 2021.

KB zvítězila v kategorii Nejlepší debutová emise v hlasování účastníků trhu krytých dluhopisů GlobalCapital 2021 Covered Bond Awards za inovativní lednovou emisi hypotečních zástavních listů KB denominovaných v eurech. KB získala za svůj nefinanční reporting ocenění odborné poroty české Asociace společenské odpovědnosti v Cenách SDGs 2021 v kategorii Reporting.

„Komerční banka překonala bod obratu ve vývoji výnosů po loňském velkém poklesu způsobeném pandemií. Jsem hrdý na to, že jsme dokázali po celé toto období podporovat naše klienty a dokonce zvětšovat objem našich obchodů s klienty. Velice mne také těší pohled na pokrok, který jsme dosáhli za pouhý jeden rok při realizaci strategického plánu KB Change 2025, především na dokončení první fáze budování nové digitální banky v KB.”

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB