Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2019

Praha, 6. února 2020 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za rok 2019.

6. 2. 2020 7:00

Celkové výnosy vzrostly o 1,1 % na 32,6 miliardy Kč. Příčinnou tohoto růstu byly čisté úrokové výnosy, které vzrostly oproti předchozímu roku o 3,9 % na 23,6 miliardy Kč díky nárůstu objemu úvěrů a vkladů. Čisté poplatky a provize mírně poklesly o 0,7 % na 6,0 miliardy Kč především v důsledku poklesu čistých transakčních poplatků, když ostatní kategorie byly v meziročním srovnání stabilní či dokonce vzrostly. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 2,8 miliardy Kč se snížil o 12,7 %, když základna pro meziroční srovnání z roku 2018 byla navýšena několika mimořádnými zajišťovacími obchody s klienty.

Po vyloučení vlivu několika jednorázových položek v letech 2019 a 2018 provozní náklady stouply o 2,7 % na 14,9 miliardy Kč. Celkové takto upravené osobní náklady vzrostly o 2,3 % na 7,8 miliardy Kč, ačkoliv průměrný počet zaměstnanců poklesl o 2,9 % na 8 167.

Úvěry klientům Komerční banky vykazovaly obecně nízkou míru selhání a KB pohledávky v selhání úspěšně vymáhala, což umožnilo přistoupit k čistému rozpouštění opravných položek na kreditní riziko ve výši 0,6 miliardy Kč. Nicméně trend tvorby opravných položek se v podnikovém segmentu začal ve druhé polovině roku normalizovat.

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek dosáhl 14,8 miliardy Kč, tedy podobný výsledek jako za rok 2018. Čistý zisk náležející akcionářům KB včetně započtení jednorázových položek vzrostl o 0,4 % na 14,9 miliardy Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 3,1 % na 654,0 miliardy Kč[1]. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 4,0 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly rovněž o 1,3 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 2,4 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 2,6 % na 816,3 miliardy Kč.[2] Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 9,7 % na 183,8 miliardy Kč.

Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 3,1 % na 656,6 miliardy Kč.

Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 1,1 % na 821,5 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 19,7 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 19,1 %.

„Komerční banka oslavila v lednu 30 let své existence. Během této doby byla často první bankou, která na český trh přinesla inovace finančních služeb, jež už dnes máme za nepostradatelné. Díky implementaci transformačního programu KB Change jsme svou schopnost reagovat na změnu požadavků klientů, technologický rozvoj a na vývoj tržního prostředí ještě zlepšili. Nyní intenzivně připravujeme plán pro nadcházející roky, který zajistí, že KB zůstane uznávaným lídrem v poskytování kvalitních služeb prostřednictvím bezpečných, jednoduchých a pohodlných digitálních kanálů i prostřednictvím zdvořilého a profesionálního osobního kontaktu. To je naše cesta, jak zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj banky. Rok 2019 byl přelomový v organizaci a kultuře celé Skupiny KB. Přestože tyto změny vyžadovaly značné úsilí a pozornost managementu i všech zaměstnanců, dokázali jsme zvýšit výnosy a zároveň posílit naše vztahy s klienty. V roce 2020 nám agilní pracovní metody a vylepšené distribuční platformy pomohou dále posílit postavení KB na trhu, a to i v kontextu poněkud méně příznivého ekonomického prostředí."

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

- - -

[1] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 3,1 % na 656,6 miliardy Kč.

[2] Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 1,1 % na 821,5 miliardy Kč.

Finanční výsledky