Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2024

3. 5. 2024 7:00

„Finanční výsledky za první čtvrtletí ukazují zlepšení na úrovni provozního zisku. V meziročním srovnání nám dynamicky rostly vklady i aktiva klientů ve správě, a vidíme rovněž pozitivní trend v úvěrování. Obzvláště mne těší, že zrychluje růst počtu klientů Komerční banky. Vykázaný pokles čistého zisku ovlivnila tvorba opravných položek v Q1, zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku došlo k jejich rozpouštění,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

„V dalších čtvrtletích dále obohatíme nabídku pro klienty v Nové éře bankovnictví KB. Pokračujeme ve strategické transformaci budováním naší nové digitální banky. Komerční banka zůstává loajálním korporátním občanem a jedním z největšíchplátců daní v České republice. Jako vždy stojíme po boku našich klientů a zároveň jsme připraveni podporovat projekty na posílení dlouhodobé prosperity Česka. Úspěch naší země je předpokladem i pro úspěšný rozvoj Komerční banky,“ doplnil Jan Juchelka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 4,6 % na 825,5 miliardy Kč.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně stoupl o 7,2 % na 1 049,8 miliardy Kč.

Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 15,3 % na 261,8 miliardy Kč.

Samotná Komerční banka měla 1 678 000 klientů, meziročně o 22 000 více. V nové digitální bance KB představené v dubnu 2023 se již zaregistrovalo přibližně 255 000 klientů. Skupina Komerční banky obsluhovala 2 195 000 zákazníků.

Celkové výnosy se meziročně snížily o -1,5 %, na 8,8 miliardy Kč. Provozní náklady poklesly o -4,1 %, na 4,8 miliardy Kč. Skupina vykázala čistou tvorbu opravných položek ve výši 0,5 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 2,8 miliardy Kč, meziročně méně o -21,3 %.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 106,2 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 18,8 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 17,7 %.

Řádná valná hromada konaná dne 24. dubna 2024 schválila roční výplatu dividendy ve výši 82,66 Kč na akcii (před zdaněním) akcionářům Komerční banky ke dni 6. května 2024. Dividenda je splatná 27. května 2024.

KB měla 74 415 akcionářů (meziročně více o 2 968), z toho 68 023 byly fyzické osoby z České republiky.

Kompletní finanční výsledky