Spojili jsme síly

Pro udržitelné podnikání a rozvoj země

Asociace společenské odpovědnosti

V roce 2021 jsme se stali členem Asociace společenské odpovědnosti, největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku. Cílem Asociace je dosáhnout toho, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Byznys pro společnost

V roce 2021 jsme se připojili k Byznysu pro společnost, největší platformě pro odpovědné podnikání v České republice. Byznys pro společnost pomáhá firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného podnikání a CSR.

Institut cirkulární ekonomiky

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), který firmám pomáhá s reálným přechodem z lineárního na cirkulární fungování, spouští s finanční podporou Komerční banky stipendijní vzdělávací program pro maminky a tatínky na mateřské a rodičovské dovolené. Vybraní kandidáti se díky němu budou moci zapojit do druhého ročníku online kurzu Cirkulární zadávání za symbolickou cenu.

Také Nadace KB Jistota v roce 2021 navázala partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Nadace společně s Institutem pracují na nastavení lepších podmínek ve veřejném zadávání a soukromých nákupech.

Česká bankovní asociace

Komise pro udržitelné finance

Členské banky ČBA založily v roce 2021 Komisi pro udržitelné finance, jejíž předsedkyní byla zvolena Hana Kovářová, ředitelka pro strategii značky a komunikaci v KB. Tato komise se bude dlouhodobě zabývat otázkou, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.
 

Memorandum pro udržitelné finance

V roce 2021 jsme podepsali Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém jsme společně s ostatními bankami potvrdily závazek vytvářet podnikatelské prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země.