Dědictví

Někdo blízký mi zemřel, co bude dál?

ÚMRTÍ BLÍZKÉHO
Co všechno musím udělat?

O co se starat nemusíte
 • Lékař pošle ohledací list (potvrzení o úmrtí) na matriku
 • Pohřební služba informuje matriku o úmrtí (hned po zjištění informace od vás)
 • Matrika vystaví úmrtní list, který zašle vám i příslušnému soudu
 • Soud pověří k vyřízení pozůstalosti a dědictví notáře
 • Notář vás vyzve k dědickému řízení a jako první vypořádá společné jmění manželů
Co je na vás
 • Můžete požádat notáře o zjištění všech finančních produktů, které zemřelý měl

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ MĚL ZEMŘELÝ V BANCE…

ÚČET

Pozor, ať nezůstanete bez peněz.

Více
ÚČET

Co se s účtem děje?
Účet v KB nezanikne. Trvalé příkazy odcházejí dále, pokud majitel nenastavil jejich zrušení v případě smrti.

Co mohu dělat?
Jste-li disponentem účtu
Můžete zastavit platby, které po smrti zemřelého již nejsou potřeba platit i vybrat peníze pro běžnou potřebu. Nemůžete ale účet během dědického řízení zrušit. Pokud nespadáte do okruhu dědiců, budete vyzváni k vrácení vybraných peněz. Pokud jste dědicem, pak se budete o zůstatek dělit s ostatními dědici.

Nejste-li disponentem účtu
Na účet se během dědického řízení dostanete pouze s pomocí notáře. Obraťte se na něj s žádostí o potvrzení z dědického spisu, že jste potenciálním dědicem nebo se nechte jmenovat správcem pozůstalosti. Převeďte včas na účet částku, která pokryje splátky trvalých příkazů. Platby za energie můžete vypořádat přepisem na sebe nebo ukončením smlouvy (potřebujete úmrtní list a doklad o dědickém řízení).

Kdo a kdy má nárok na peníze?
Po ukončení dědického řízení připadne účet se všemi jeho závazky právoplatnému dědici. 

Může vás překvapit:
V případě společně využívaného účtu oběma manžely může v případě úmrtí jeden z nich zůstat bez přístupu k financím.

V případě, že nemáte svůj vlastní účet, můžete si ho u nás založit.

HYPOTÉKA

Co se stane se splátkami?

Více
Hypotéka

Co se s hypotékou děje?
Splácení pokračuje i v případě úmrtí majitele. Postarejte se, aby byl na účtu dostatek peněz a nedocházelo k prodlení s úhradou měsíčních splátek. Na informace o hypotéce a splácení se můžete zeptat v bance. 

Kdo a kdy bude hypotéku splácet?
Po ukončení dědického řízení je za hypotéku zodpovědný právoplatný dědic, a to zpětně k datu úmrtí zemřelé osoby. Pokud měl zemřelý sjednané pojištění schopnosti splácet, může být dluh (či jeho část) splacen z něho.

TIP: Máte problém se splácením? Promluvte si s bankou! Můžete se domluvit na nižších splátkách nebo přistoupení dalšího spoludlužníka.

PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Kdy je součástí dědictví?

Více
Penzijní spoření

Co se s penzijním spořením děje?
Zaniká v případě úmrtí. 

Kdo má nárok na peníze?
Peníze připadnou jedné nebo více osobám určených ve smlouvě. Pokud zemřelý neurčil ve smlouvě nikoho konkrétního (určenou osobu), spadají naspořené prostředky do dědického řízení.

Jak mohou být peníze vyplaceny?

 1. Pravidelná výplata peněz ve formě pozůstalostní penze včetně státních příspěvků
  Kdy ji mohu získat? 

  Pokud zemřelý spořil na smlouvu penzijního připojištění (smlouva uzavřena do konce roku 2012), měl sjednánu pozůstalostní penzi, uvedenou osobu a spořil alespoň 36 měsíců.
  Výplata penze určené osobě probíhá nejméně po dobu 3 let.

 2. Jednorázová výplata peněz, tzv. odbytné po zemřelém (bez státních příspěvků)
  Kdy ji mohu získat? 
  Pokud měl klient smlouvu penzijního připojištění a nesplnil podmínky pro výplatu pozůstalostní penze nebo pokud měl smlouvu doplňkového penzijního spoření, spořil méně než pět let a nedosáhl věku 60 let.
 3. Jednorázová výplata peněz včetně státního příspěvku
  Kdy ji mohu získat? 
  V případě Doplňkového penzijního spoření, kdy zemřelý spořil minimálně 5 let a zemřel po 60. roce.

Více o Penzijním spoření

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Komu budou peníze vypláceny?

Více
Životní pojištění

Co se s pojištěním děje?
Životní pojištění nespadá do dědického řízení.

Kdo a kdy má nárok na peníze?
Peníze získává obmyšlená osoba, která je určená ve smlouvě. 

Pokud zemřelý neurčil žádnou osobu, vyplácejí se peníze v následujícím pořadí:

 1. manžel/ka pojištěného (celá částka),
 2. děti pojištěného (rovným dílem),
 3. rodiče pojištěného (rovným dílem),
 4. dědici pojištěného (rovným dílem),
 5. stát.


MŮŽE VÁS PŘEKVAPIT:
Obmyšlených osob může být ve smlouvě určeno více i s jejich podíly na výplatě peněz.

Více o životním pojištění

MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zanikne, nebo ne?

Více
Majetkové pojištění

Co se s pojištěním děje?
Majetkové pojištění nezanikne, pokud ho pozůstalí dále platí. Vztahuje se na majetek, nikoli na majitele. 

Co mohu dělat?
Po uzavření dědického řízení převeďte pojistku na nového majitele majetku. Přijďte si zrevidovat i stávající smlouvy a upravte je tak, aby vám vyhovovaly.

Více o pojištění majetku

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Manželé a děti jsou prvními dědici.

Více
Stavební spoření

Co se se spořením děje?
Smrtí klienta smlouva stavebního spoření zanikne a její zůstatek je předmětem dědického řízení.

Kdo a kdy má nárok na peníze?
Ze zákona dědí prostředky včetně státní podpory manžel/ka a děti stejným dílem, pokud to závěť neurčila jinak.

MŮŽE VÁS PŘEKVAPIT:
Zdědit můžete také dluhy, pokud měl zemřelý ke spoření otevřený i úvěr ze stavebního spoření.

Více o stavebním spoření

INVESTICE DO FONDŮ

Kdo získá podíly?

Více
Investice

Co se s investicemi děje?
Notář zjišťuje u osob vedoucích evidenci investičních nástrojů a centrálního depozitáře cenných papírů celkový stav majetku. Máte-li informace o cenných papírech investičních fondů (nejčastěji podílové listy) zemřelého, vždy je notáři sdělte.

Kdo a kdy má nárok na podílové listy?
Pokud zemřelý nezanechal závěť, dědí se podílové listy (a jiné cenné papíry investičních fondů) dle zákona, případně dle dohody dědiců v rámci dědického řízení.

Co mohu dělat?

 • Jako dědic si můžete dědictví nechat převést na vás majetkový účet (tj. účet cenných papírů) vedený příslušnou osobou k tomu oprávněnou a pokračovat v investici.
 • Odprodat podílové listy a získané peníze si nechat převést na běžný účet. Prodej podílových listů pečlivě zvažte také vzhledem k jejich aktuálním hodnotám a investičnímu horizontu investice.

MŮŽE VÁS PŘEKVAPIT:
Může se stát, že pokud notáře nepožádáte, nedohledá informace o investicích.

Více o investičních fondech

TRVALÉ PŘÍKAZY

Zkontrolujte, které mají dále odcházet.

Více
Trvalé příkazy

Co se s trvalými příkazy děje?
Trvalé příkazy odcházejí dále, pokud majitel nenastavil jejich zrušení v případě smrti.

Co mohu dělat?
Ujistěte se, že pro důležité trvalé příkazy je na účtu dostatek peněz. Jste-li disponentem účtu, můžete zastavit platby, které již nedávají smysl. Nejste-li disponentem účtu, převeďte včas na účet částku, která pokryje splátky trvalých příkazů. Případně se můžete obrátit na notáře, který vede řízení o pozůstalosti a požádat jej o vydání usnesení o zastavení plateb. 

Můžu žádat o vrácení plateb?
Odejdou-li platby za nevyužité služby po smrti, můžete jako dědic účtu zažádat příjemce o vrácení. 

MŮŽE VÁS PŘEKVAPIT:
Banka vám nemůže pomoci s žádostí o vrácení již poslaných plateb. 

Informace uvedené na internetových stránkách v jednotlivých životních situacích nemají charakter právních, daňových ani investičních rad či doporučení. Využití těchto informací je výlučně na uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Nezapomeňte

Kam peníze uložíte, hraje důležitou roli. Jejich hodnota v čase klesá a inflace vás může o část připravit.

JAK VAŠE PENÍZE POŽÍRÁ INFLACE?
O kolik přijdete, když si do šuplíku uložíte 50 000 Kč?Jak vaše peníze požírá inflace? 

KAM PENÍZE MŮŽETE ULOŽIT

SLAMNÍK

Peníze ztrácí hodnotu a můžete o ně lehce přijít.


Dostupnost peněz

ZHODNOCENÍ
nulové

Více
Slamník

Kdy se hodí:

 • Když chcete své peníze chránit vlastním tělem

Jaké je lepší řešení?
Svěřte své finance raději bankovním institucím. 

DOSTUPNOST PENĚZ:
Peníze máte vždy při ruce, ale vloupání či požár vás o ně mohou lehce připravit.

ZHODNOCENÍ:
nulové  

BĚŽNÝ ÚČET

Minimální zhodnocení, ale okamžitý přístup k penězům.


Dostupnost peněz

Zhodnocení
nulové

Více
Běžný účet

Kdy se hodí:

 • Každodenní používání
 • Nákupy a běžné placení
 • Dočasné řešení, než se rozhodnete, kde peníze zhodnotit

DOSTUPNOST PENĚZ:
Peníze máte neustále k dispozici a riziko ztráty je malé.

ZHODNOCENÍ:
nulové

Podívejte se na naše běžné účty.

SPOŘICÍ ÚČET

Spoříte a zároveň máte peníze k dispozici.


Dostupnost peněz

Zhodnocení
malé

Více
Spořící účet

Na spořicím účtu si můžete našetřit na nákup dražších věcí nebo mimořádné událostí.

Kdy se hodí:

 • Krátkodobé spoření
 • Šetření na dovolenou, zařízení domácnosti apod.
 • Odkládání peněz, které byste na běžném účtu jinak utratili

DOSTUPNOST PENĚZ: 
Peníze máte k dispozici bez výpovědní lhůty.

ZHODNOCENÍ:
malé

Podívejte se na náš Spořicí účet.

TERMÍNOVANÝ VKLAD

Peníze ihned nevyberete, ale máte garantovaný výnos.


Dostupnost peněz

Zhodnocení
jisté

Více
Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je jednorázové uložení peněz na 1 týden - 5 let, s jasným výnosem a neměnnou úrokovou sazbou.

Kdy se hodí:

 • Uspoření konkrétní částky 
 • Zhodnocení nabyté sumy peněz


DOSTUPNOST PENĚZ: 
V některých případech máte možnost předčasného výběru. Jinak peníze získáte až v den splatnosti.

ZHODNOCENÍ:
jisté

Podívejte se na náš Termínovaný vklad.

INVESTIČNÍ FONDY

Své peníze můžete zajímavě zhodnotit.


Dostupnost peněz

Zhodnocení
pohyblivé

Více
Investiční fondy

Investování může přinést zajímavé zhodnocení. Investice není bankovním vkladem a její návratnost není zaručena. Je vždy spojena s určitým rizikem. Pravidlem je, že čím větší výnos, tím větší riziko, že nebude dosažen.

Kdy se hodí:

 • Dlouhodobé investování peněz
 • Využití zisku z investice k dalším výnosům


DOSTUPNOST PENĚZ: 
K investovaným penězům se dostanete obvykle do 1 týdne. Vždy je totiž nutná určitá doba k odprodeji investice a výplatě získaných peněz.

ZHODNOCENÍ:
pohyblivé

Podívejte se na naše investiční fondy.

PŘÍPRAVA DĚDICTVÍ
Jak zabezpečit rodinu pro nenadálé situace.

Nezapomeňte 
 • Dědice můžete určit dědickou smlouvou, závětí nebo řízení o pozůstalosti proběhne podle zákona
 • U životního pojištění určete obmyšlenou osobu, která peníze z pojištění získá
 • Za vaše dluhy budou zodpovědní dědicové
 • Informujte své blízké o veškerém majetku
 • Uzavřete pojištění, které ochrání vaše platby

Jak ušetřit blízkým starosti

Účet

Nastavte disponenta, aby se blízcí dostali k penězům.

Více
Účet

Kdo může být disponent?
Disponentem může být jakákoli osoba. Nemusí to být jen manžel nebo manželka, ale i zletilé děti nebo přítel.

Jedná se vždy o 1 člověka?
Disponentů může být několik, banky jejich počet většinou neomezují.

Co může disponent s účtem dělat?
Většinou může peníze vybírat, ukládat, převádět a nastavovat platební příkazy. Dále záleží jen na vás, jaká práva disponentovi udělíte, např. používat internetové bankovnictví.

Co když jsem změnil názor?
Přístup k účtu můžete disponentovi zrušit kdykoliv i bez jeho souhlasu.

Běžné účty
Najít nejbližší pobočku

Hypotéka

Pomůže životní pojištění či pojištění schopnosti splácet.

Více
Hypotéka

Komu hypotéka připadne?
Dluhy se stávají součástí dědického řízení.

Jak ochránit blízké před problémy se splácením?
Informujte je o všech dluzích, které máte. Předejdete situaci, kdy je překvapí další nesplacené částky.

 • Jak vám pomůže životní pojištění?
  Ať už se s vám stane cokoliv, vaše rodina získá finanční obnos, který může využít na splácení dluhu.
 • Jak vám pomůže pojištění schopnosti splácet?
  V případě úmrtí se pojišťovna postará o vypořádání dluhu.


Hypotéka
Pojištění schopnosti splácet
Najít nejbližší pobočku

Spoření na penzi

Uveďte "určenou osobu", pozůstalí nepřijdou o státní příspěvky.

Více
Spoření na penzi

Kdo může být určená osoba? 
Určená osoba dědí peníze po zemřelém. Nemusí to tedy být vždy jen manžel nebo manželka, může se jednat o děti, rodiče nebo někoho úplně mimo rodinu. 

Jedná se vždy o 1 člověka?
Peníze můžete rozdělit mezi více lidí s procentuálním podílem (např. manžel 60 %, obě děti po 20 %).

Co když jsem změnil názor?
Oprávněnou osobu můžete kdykoli změnit.

Penzijní spoření
Najít nejbližší pobočku

Majetkové pojištění

Upozorněte blízké, aby mohli pokračovat s placením.

Více
Majetkové pojištění

K čemu se pojištění váže?
Pojištění se vztahuje na majetek, ne na majitele. Pokud pozůstalí budou platit pojistné, je stále platné.

Proč je dobré ho mít?
Ochrání vaši domácnost a nemovitost proti požáru, vytopení, poruchám i vloupání. Vždy o jeho existenci informujte své blízké.

Jak probíhá změna majitele?
Smlouva se přepíše na budoucího vlastníka majetku (dědice). 

MojePojištění majetku
Najít nejbližší pobočku

Stavební spoření

Kdo zdědí úspory? A pokud čerpáte úvěr, kdo zdědí dluhy?

Více
Stavební spoření

Mohu určit, komu spoření připadne?
Konkrétní osobu musíte určit v závěti, jinak spoření dědí manžel/ka a děti stejným dílem.

Co když mám úvěr ze stavebního spoření?
Úvěr se stane součástí dědictví a budou za něj zodpovědní vaši blízcí. 

Jak ochránit blízké před případnými problémy se splácením?
Informujte je o všech dluzích, které máte. Předejdete situaci, kdy je překvapí další nesplacené částky.

 • Jak vám pomůže životní pojištění?
  Ať už se s vám stane cokoliv, vaše rodina získá finanční obnos, který může využít na splácení dluhu.
 • Jak vám pomůže pojištění schopnosti splácet?
  V případě, že nebudete moci splácet, postará se banka o vypořádání dluhu.

Stavební spoření
Najít nejbližší pobočku

Investice do fondů

Informujte své blízké, jinak se na investice do fondů ani nemusí přijít.

Více
Investice do fondů

Mohu určit, komu investice do podílových fondů připadnou?
Konkrétní osobu musíte určit v závěti, jinak investice do cenných papírů investičních fondů (zejména podílových listů) podléhají dědickému řízení.

Jak nepřidělat blízkým starosti?
Informujte je o svých investicích. Mějte potřebné dokumenty k majetku pohromadě a na jednom místě.

Investiční fondy
Najít nejbližší pobočku

Co ještě můžete pro své blízké udělat

Životní pojištění

Ochraňte svoji rodinu.

Více
Životní pojištění

Proč si pojištění sjednat?
Ať už se s vámi stane cokoli, vaše rodina bude mít zajištěnou finanční pomoc. Nezapomeňte určit obmyšlené osoby, kterým budou vyplaceny peníze z vaší životní pojistky bez ohledu na dědické řízení.

Jaké jsou výhody produktu?
Vztahuje se na případ smrti, úrazu i trvalé invalidity, ale jeho rozsah si můžete kdykoliv přizpůsobit formou připojištění nebo výběrem jiné kombinace pojištění.

Kdy ho sjednat?
Čím dříve, tím lépe. S vyšším věkem se pojistné, které musíte platit, zvyšuje. 

TIP: Důkladně si promyslete, co od pojištění čekáte, jak velké pojistné můžete platit a na co má smysl se pojistit. 

Životní pojištění MojeJistota

Pojištění schopnosti splácet

Vaše dluhy nikoho neohrozí.

Více
Pojištění schopnosti splácet

Proč si pojištění sjednat?
Pokud máte dluh pojištěný a dojde k úmrtí, pozůstalí zůstanou bez starostí. Pojišťovna zaplatí splátky za ně.

Jaké jsou výhody produktu?
U hypotéky můžete pojistit celou částku nebo její část pro případ smrti, trvalé invalidity i pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. S pojištěním můžete získat i nižší úrokovou sazbu hypotéky. U spotřebitelského úvěru nebo kreditní karty za vás pojišťovna uhradí aktuální dlužnou částku.

Kdy ho sjednat?
Pojištění sjednáte společně s půjčkou nebo dodatečně během splácení.

TIP: Pojistit můžete nejen sebe, ale také svého partnera nebo partnerku.

Pojištění schopnosti splácet

Dětské životní pojištění

Ať jsou děti zajištěny.

Více
Dětské životní pojištění

Proč si pojištění sjednat?
Zabezpečíte své dítě, když se vám něco stane.

Jaké jsou výhody produktu?
Můžete si vybrat mezi spořicím nebo ochranným spořením. Pojištění kryje smrt i plnou invaliditu dospělého.

Kdy ho sjednat?
Pojištění můžete sjednat dětem od narození do 14 let.

TIP: Sebe i dítě můžete připojistit pro případ úrazu nebo hospitalizace.

Dětské životní pojištění Brouček