ÚMRTÍ BLÍZKÉHO
Co všechno musím udělat?

O co se starat nemusíte

 • Lékař pošle ohledací list (potvrzení o úmrtí) na matriku
 • Pohřební služba informuje matriku o úmrtí (hned po zjištění informace od vás)
 • Matrika vystaví úmrtní list, který zašle vám i příslušnému soudu
 • Soud pověří k vyřízení pozůstalosti a dědictví notáře
 • Notář vás vyzve k dědickému řízení a jako první vypořádá společné jmění manželů

Co je na vás

 • Můžete požádat notáře o zjištění všech finančních produktů, které zemřelý měl

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ MĚL ZEMŘELÝ V BANCE…

Informace uvedené na internetových stránkách v jednotlivých životních situacích nemají charakter právních, daňových ani investičních rad či doporučení. Využití těchto informací je výlučně na uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Nezapomeňte

Kam peníze uložíte, hraje důležitou roli. Jejich hodnota v čase klesá a inflace vás může o část připravit.

JAK VAŠE PENÍZE POŽÍRÁ INFLACE?
O kolik přijdete, když si do šuplíku uložíte 50 000 Kč?Jak vaše peníze požírá inflace? 

KAM PENÍZE MŮŽETE ULOŽIT

PŘÍPRAVA DĚDICTVÍ
Jak zabezpečit rodinu pro nenadálé situace.

Nezapomeňte 

 • Dědice můžete určit dědickou smlouvou, závětí nebo řízení o pozůstalosti proběhne podle zákona
 • U životního pojištění určete obmyšlenou osobu, která peníze z pojištění získá
 • Za vaše dluhy budou zodpovědní dědicové
 • Informujte své blízké o veškerém majetku
 • Uzavřete pojištění, které ochrání vaše platby

Jak ušetřit blízkým starosti

Co ještě můžete pro své blízké udělat