Zhodnoťte své úspory

INVESTICE
Už od 500 Kč měsíčně

Možná ochrana úspor před inflací

Investovat jde pravidelnějednorázově

Investice v CZK i jiných měnách

Pravidelné tipy na zajímavé investice

PROČ INVESTOVAT DO FONDŮ

 • Díky fondům můžete investovat do více aktiv najednou (akcie, dluhopisy, reality...) a tím snížit riziko ztráty při výkyvech

 • Investice do fondů je efektivní ochrana úspor před inflací a může přinést vyšší výnosy než spořicí účty

 • Můžete investovat jednorázověpravidelně nebo využít služeb investičního manažera

 • Investovat můžete v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo Mobilní bance

 • Kolektivním investováním do fondů dosáhnete společně s ostatními investory i na aktiva , která by byla jednotlivě těžko dostupná

 • Máte na výběr z více než 100 fondů od KB a Amundi, největšího správce aktiv v Evropě

Začněte investovat

ZAVOLÁME VÁM

Dejte nám své číslo, ozveme se vám a poradíme, jak na to.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Hodí se vědět

 • Investicí do investičních fondů se podílíte na výnosech finančních trhů
 • Investujete do cenných papírů formou jednorázového vkladu od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč měsíčně
 • K investovaným penězům máte přístup do jednoho týdne
 • Máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů díky vývoji tržní situace a zvolené investiční strategii

 • Sami si určíte investiční strategii od konzervativní po dynamickou, a tím i míru rizika a potenciální výnos

 • Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně z příjmu, pokud nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období nebo investice trvá déle než 3 roky

 • Nabízíme fondy s různou mírou rizika i potenciální výší výnosů

Kategorie fondu Očekávaný výnos* Investiční horizont v letech Kolísání trhu
Krátkodobé investice Nižší, alternativa ke vkladovým účtům 1 – 2 roky

Nižší

Dluhopisové fondy Střední Více než 2 roky Střední (dle strategie fondu)
Smíšené fondy Dle strategie fondu Dle strategie fondu Dle strategie fondu
Akciové fondy

Vyšší

5 a více let

Vyšší

* Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na www.amundi-kb.cz.

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování
Dlouhodobé a efektivní zhodnocování peněz
 • Už od 500 Kč měsíčně
 • Pravidelně investujete nastavením trvalého příkazu
 • Vyberete si fondy, do kterých chcete investovat 
Jednorázové investování
Efektivní zhodnocení vašich úspor
 • Investice už od pár tisíc
 • Snadno investujete v internetovém bankovnictví
 • Vyberete si fondy, do kterých chcete investovat

Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč