S čím vám
pomůžeme?

Aktivní správa prostředků
zkušenými portfolio manažery

Prémiové investiční řešení

Široký výběr podkladových aktiv

Pravidelný osobní reporting aktuální výkonnosti a složení portfolia

Přístup k penězům obvykle už do 1 týdne

PROČ INVESTOVAT S NÁMI

 • 5 variant s rozdílným investičním přístupem, rizikovostí a výnosem

 • Aktivní investiční proces reagující na změny na finančních trzích

 • Atraktivní poplatková struktura

 • Příjem z prodeje podílových listů může být osvobozen od daně z příjmu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Komplexní řešení pro zhodnocení prostředků
 • Vybírat můžete z 5 variant s rozdílným investičním přístupem, rizikovostí a výnosem
 • Pro klienty s investicí od 500 000 Kč, kteří chtějí zhodnotit peníze prostřednictvím finančních trhů a vyžadují služby zkušených portfolio manažerů pro aktivní správu svých investic
 • Vysoká likvidita investovaných prostředků a částečně otevřená architektura umožňují široký výběr podkladových aktiv
 • Budete dostávat osobní reporting informující o aktuální výkonnosti a složení portfolia, a pravidelné vyhodnocování výkonnosti portfolia
 • Příjem z prodeje podílových listů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky. Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen vždy, pokud úhrn příjmů z prodejů všech cenných papírů u vás nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období

Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů.

Vybírat můžete z několika fondů:

KB Privátní správa aktiv Flexibilní – Exclusive

 • Investiční řešení, které se přizpůsobí a reaguje na tržní změny za vás
 • Fond přebírá investiční strategii fondu SG Flexible, úspěšného konzervativního fondu, který je nabízen francouzským investorům od roku 2012
 • Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30 %), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje
 • Cíl fondu: zhodnocení kapitálu při minimálním kolísání investice

Podívejte se na více informací o fondu.

 

KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive

 • Alternativa spořicího účtu
 • Konzervativní dluhopisový fond
 • Hlavním kritériem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. K vyšší stabilitě fondu přispívá omezení, že průměrná splatnost portfolia nesmí přesáhnout 3 roky. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky. Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně.
 • Cíl fondu: ochrana a zhodnocení kapitálu větší než na spořicím nebo termínovaném účtu

Podívejte se na více informací o fondu.

 

KB Privátní správa aktiv 2 a 4 – Exclusive

 • Konzervativní a dynamický balancovaný fond
 • Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu vyspělých i rozvíjejících se akciových trhů
 • Fondy nabízejí vyvážený mix akciových a dluhopisových investic. Hlavním zdrojem výkonnosti jsou akcie, které z dlouhodobého hlediska vykazují nejlepší historickou výkonnost mezi třídami aktiv (akcie, dluhopisy, hotovost). Stabilitu fondů pomáhají zajišťovat dluhopisové investice a hotovost. Veškeré dluhopisové investice směřují pouze do českých státních dluhopisů, které se řadí mezi jedny z nejbezpečnějších na světě.
 • Cíl fondů: ochrana a zhodnocení kapitálu, překonat zhodnocení srovnávacího indexu (benchmarku)

Podívejte se na více informací o fondu.

 

KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive

 • Dividendový akciový fond
 • Investiční strategie fondu se zaměřuje na akcie globálně známých společností, které vyplácejí velkou část svých zisků formou dividend. Akcie těchto společností jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně
 • Složení portfolia je globální a zastoupeny jsou všechny hlavní trhy a také rozvojové trhy
 • Fond se nabízí ve dvou třídách, dividendové a akumulační.
 • Cíl fondu: pravidelný příjem a růst kapitálu, zprostředkovat investorům zisky, které nabízejí dividendové akcie

Podívejte se na více informací o fondu.

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč
Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením