S čím vám
pomůžeme?

Aktivní správa prostředků
zkušenými portfolio manažery

Prémiové investiční řešení

Široký výběr podkladových aktiv

Pravidelný osobní reporting aktuální výkonnosti a složení portfolia

Přístup k penězům obvykle už do 1 týdne

PROČ INVESTOVAT S NÁMI

 • 5 variant s rozdílným investičním přístupem, rizikovostí a výnosem

 • Aktivní investiční proces reagující na změny na finančních trzích

 • Atraktivní poplatková struktura

 • Příjem z prodeje podílových listů může být osvobozen od daně z příjmu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Komplexní řešení pro zhodnocení prostředků
 • Vybírat můžete z 5 variant s rozdílným investičním přístupem, rizikovostí a výnosem
 • Pro klienty s investicí od 500 000 Kč, kteří chtějí zhodnotit peníze prostřednictvím finančních trhů a vyžadují služby zkušených portfolio manažerů pro aktivní správu svých investic
 • Vysoká likvidita investovaných prostředků a částečně otevřená architektura umožňují široký výběr podkladových aktiv
 • Budete dostávat osobní reporting informující o aktuální výkonnosti a složení portfolia, a pravidelné vyhodnocování výkonnosti portfolia
 • Příjem z prodeje podílových listů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky. Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen vždy, pokud úhrn příjmů z prodejů všech cenných papírů u vás nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období

Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů.

Vybírat můžete z několika fondů:

KB Privátní správa aktiv Flexibilní – Exclusive

 • Investiční řešení, které se přizpůsobí a reaguje na tržní změny za vás
 • Fond přebírá investiční strategii fondu SG Flexible, úspěšného konzervativního fondu, který je nabízen francouzským investorům od roku 2012
 • Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30 %), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje
 • Cíl fondu: zhodnocení kapitálu při minimálním kolísání investice

Podívejte se na více informací o fondu.

 

KB Privátní správa aktiv 1 – Exclusive

 • Alternativa spořicího účtu
 • Konzervativní dluhopisový fond
 • Hlavním kritériem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. K vyšší stabilitě fondu přispívá omezení, že průměrná splatnost portfolia nesmí přesáhnout 3 roky. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky. Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně.
 • Cíl fondu: ochrana a zhodnocení kapitálu větší než na spořicím nebo termínovaném účtu

Podívejte se na více informací o fondu.

 

KB Privátní správa aktiv 2 a 4 – Exclusive

 • Konzervativní a dynamický balancovaný fond
 • Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu vyspělých i rozvíjejících se akciových trhů
 • Fondy nabízejí vyvážený mix akciových a dluhopisových investic. Hlavním zdrojem výkonnosti jsou akcie, které z dlouhodobého hlediska vykazují nejlepší historickou výkonnost mezi třídami aktiv (akcie, dluhopisy, hotovost). Stabilitu fondů pomáhají zajišťovat dluhopisové investice a hotovost. Veškeré dluhopisové investice směřují pouze do českých státních dluhopisů, které se řadí mezi jedny z nejbezpečnějších na světě.
 • Cíl fondů: ochrana a zhodnocení kapitálu, překonat zhodnocení srovnávacího indexu (benchmarku)

Podívejte se na více informací o fondu.

 

KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive

 • Dividendový akciový fond
 • Investiční strategie fondu se zaměřuje na akcie globálně známých společností, které vyplácejí velkou část svých zisků formou dividend. Akcie těchto společností jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně
 • Složení portfolia je globální a zastoupeny jsou všechny hlavní trhy a také rozvojové trhy
 • Fond se nabízí ve dvou třídách, dividendové a akumulační.
 • Cíl fondu: pravidelný příjem a růst kapitálu, zprostředkovat investorům zisky, které nabízejí dividendové akcie

Podívejte se na více informací o fondu.

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč
Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením