Chrání
dítě i rodiče

PRODUKT JIŽ
NENÍ V NABÍDCE

Pojištění pro případ smrti a plné invalidity dospělého

V případě invalidity nebo smrti dospělého platíme pojistné my

Možnost připojistit sebe i dítě pro případ úrazu či hospitalizace

Na výběr 2 varianty pojištění s možností zajímavého zhodnocení

Hodí se vědět

 • Jedná se o investiční životní pojištění pro děti
 • Součástí je i pojištění pro případ smrti a dožití dospělého
 • Možnost sjednání úrazového připojištění a připojištění hospitalizace dítěte i dospělého
 • Můžete volit ze dvou variant pojištění: spořicí a ochranné
 • V případě plné invalidity nebo smrti pojištěného dospělého platí pojistné v plné výši pojišťovna
 • Na výběr máte řadu fondů vhodných pro různé investiční strategie (včetně fondu s garantovaným zhodnocením)
 • K ochranné variantě pojištění získáte asistenční služby
 • Pojistné je možno platit pravidelně (min. 300 Kč měsíčně) nebo jednorázově na začátku pojištění

Dětské životní pojištění Brouček kryje rizika:

 • smrt dospělého pojištěného
 • plná invalidita dospělého pojištěného

Připojištění úrazu kryje rizika:

 • poškození úrazem dítěte i dospělého
 • trvalé následky úrazu dítěte i dospělého
 • smrt dospělého úrazem
 • Připojištění pro případ hospitalizace v ČR i státech EU formou výplaty denního odškodného pro dítě i dospělého (vztahuje se i na porod)

Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna.

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.
 

Upozornění pro US osoby

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.Co je Dětské životní pojištění Brouček

Pojištění je možné založit dětem do 14 let.

Mezi pojištěným dítětem a dospělým pojistníkem není vyžadován právní vztah. Žadatel o produkt musí být občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem či povolením k pobytu v ČR.

Hodí se mít

Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením