Nemovitostní fondy

Investujte do realitních fondů už od 1 milionu Kč
Mám zájem
Předpokládaný roční čistý výnos cca 7-9 %
Předpokládaný roční čistý
výnos cca 7-9 %
Nemovitosti v obchodně zajímavých lokalitách
Nemovitosti v obchodně
zajímavých lokalitách
Vhodná součást dlouhodobého investičního portfolia
Vhodná součást dlouhodobého
investičního portfolia
Fondy kvalifikovaných investorů
Fondy kvalifikovaných
investorů

Proč nemovitostní fondy

 • Investovat můžete i do nemovitostí z oblasti rezidenčního bydlení, domovů pro seniory, hotelů apod.
 • Díky fondům můžete investovat do⁠ nemovitostí v⁠ zajímavých lokalitách –⁠ např. v Praze a dalších městech ČR nebo v⁠ západní Evropě
 • Na výběr máte z několika realitních fondů kvalifikovaných investorů
 • Nemovitostní fondy patří mezi poměrně časté investice větších investorů, kteří do nich obvykle investují kolem 15 % svých prostředků

InformaceUpozornění na rizika: Některé fondy se mohou nacházet mimo cílový trh daného investora, s každým investováním je rovněž spojeno riziko ztráty investice.
Více informací o rizicích>>

Investujte do fondů

O realitních fondech

 • Jsou určené pro zkušené a silné investory jako součást jejich investičního portfolia (podle statistik tito investoři investují 15 % prostředků právě do nemovitostí) 
 • Pestrá sektorová a geografická alokace s rozloženými investičními příležitostmi:
  - rezidenční bydlení (klasické i servisované)
  - zdravotnická zařízení (reflektují rostoucí trend potřeby těchto zařízení kvůli stárnutí populace)
  - ubytování a hotelová zařízení (součástí fondu je i zaměření na provozovatele s inovativními koncepty)
  - kancelářské budovy zaměřené na pohodlí zaměstnanců s více službami na jednom místě a přizpůsobené pro práci na dálku (homeoffice) a sdílení pracovních míst
  - další budovy, u kterých je kladen důraz na dostupnost a flexibilitu splňující požadavky na životní prostředí (energetická soběstačnost apod.)
 • Součástí diverzifikace nemovitostí ve fondu je i jejich lokace v Praze a dalších městech ČR, Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku atd.

Více o realitních fondech >>

Hodí se vědět

Upozornění na rizika

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“

Hodí se mít

Upvest

Upvest

Investice do realitních projektů s platformou Upvest
Fondy zohledňující ESG a udržitelnost

Fondy zohledňující ESG a udržitelnost

Investujte do odpovědné budoucnosti
už od 500 Kč měsíčně
Hypotéka

Hypotéka

Pořiďte si vlastní bydlení s hypotékou
od 5,09 % p. a.