Změny pojistných podmínek cestovního
pojištění a asistenčních služeb

Platné od 1. 7. 2021

Cestovní pojištění

Pojistné nebezpečí Visa Platinum / Kreditní karta Platinum
do 30. 6. 2021 
Visa Platinum / Kreditní karta World Elite (dříve KK Platinum) 
od 1. 7. 2021
Základní pravidla Pojištěné osoby: držitel karty, manžel/ka, partner/partnerka, děti; podmínka společného cestování s držitelem karty V pojištěných osobách nově zahrnuta vnoučata.​Zrušena podmínka společného cestování s Držitelem karty.
Trvání zahraniční cesty 90 dnů 90 dnů
Lékarské výlohy - Akutní zdravotní stav 5 mil. 10 mil. (z toho limit na zubní ošetření 50 tis. Kč)
Odpovědnost za škodu na zdraví/věci/zvířeti 3 mil. 3 mil.
Smrt úrazem a  úraz s trvalými následky 2 mil. 500 tis.
Storno cesty do zahraničí (20% spoluúčast) 100 tis. 50 tis.
Zrušení cesty v zahraničí (20% spoluúčast) x 15 tis.
Pojištění cestovních zavazadel (ztráta, odcizení, poškození) 50 tis. (pouze letecká doprava) 50 tis. (není omezeno formou dopravy)
Pojištění zpoždění zavazadel 15 tis. 10 tis.
Zmeškání odjezdu z důvodu dopravního omezení - náklady na náhradní dopravu x 15 tis.
Zpoždění, zrušení letu 15 tis. x
Právní pomoc 200 tis. 200 tis.
Ztráta osobních dokladů x 10 tis.
Doplňkové úrazové pojištění x x
Lékařské výlohy - prodloužení pobytu (5 nocí) Max 2 400,-/noc Max 2 500,-/noc
Návrat ostatních pojištěných do vlasti - v rámci limitu PP z LV, +1 spolucestující, pokud musí v zahraničí zůstat z důvodu péče o pojištěného Jízdné Jízdné
Domácí asistenční služba 15 tis. x
Vybavení na cesty 100 tis. Zahrnuto v zavazadlech
Golfové vybavení 60 tis. Zahrnuto v zavazadlech
Lyžařské vybavení 30 tis. Zahrnuto v zavazadlech
LifeStyle Ano Vyjmuto z cestovního pojištění a vedeno jako samostatná asistenční služba
Pojištění a služby související s motorovým vozidlem Ano Vyjmuto z cestovního pojištění a vedeno jako samostatná asistenční služba


Více informací naleznete v předsmluvních informacích a pojistných podmínkách pro cestovní pojištění k osobním platebním kartám 2021  (2,3 MB, PDF)

 

Asistenční služby

  Visa Platinum / Kreditní karta Platinum 
do 30. 6. 2021 
Visa Platinum / Kreditní karta World Elite (dříve KK Platinum) 
od 1. 7. 2021
Asistenční služby pro motoristy Pouze Evropa Evropa i ČR, nově např. odtah v ČR bez limitu (více informací naleznete v podmínkách)
Asistenční služby Lifestyle Ano ano, upravené podmínky (více informací naleznete v podmínkách)
Asistenční služby pro cyklisty Ne novinka, pomoc při nehodě či poruše kola či elektrokola, (více informací naleznete v  podmínkách)

Cestovní pojištění

Pojistné nebezpečí Zlatá karta osobní 
do 30. 6. 2021
Zlatá karta osobní 
od 1. 7. 2021
Základní pravidla Pojištěné osoby: držitel karty, manžel/ka, partner/partnerka, děti; podmínka společného cestování s držitelem karty V pojištěných osobách nově zahrnuta vnoučata. Zrušena podmínka společného cestování s držitelem karty (s výjimkou vnoučat)
Trvání zahraniční cesty 60 dnů 90 dnů
Lékarské výlohy - Akutní zdravotní stav 2,5 mil. 5 mil. (z toho limit na zubní ošetření 50 tis. Kč)
Odpovědnost za škodu na zdraví/věci/zvířeti 1,4 mil. 1,5 mil.
Smrt úrazem a  úraz s trvalými následky 200 tis. 200 tis.
Storno cesty do zahraničí (20% spoluúčast) 100 tis. 40 tis.
Zrušení cesty v zahraničí (20% spoluúčast) x 15 tis.
Pojištění cestovních zavazadel (ztráta, odcizení, poškození) 30 tis. (pouze v rámci letecké dopravy) 30 tis. (není omezeno formou dopravy)
Pojištění zpoždění zavazadel 8 tis. 5 tis.
Zmeškání odjezdu z důvodu dopravního omezení - náklady na náhradní dopravu x 15 tis.
Zpoždění, zrušení letu 8 tis. x
Právní pomoc 200 tis. 200 tis.
Ztráta osobních dokladů 5 tis. 5 tis.
Doplňkové úrazové pojištění 200 tis. x
Lékařské výlohy - prodloužení pobytu (5 nocí) x Max 2500,- / Noc
Návrat ostatních pojištěných do vlasti - v rámci limitu PP z LV, +1 spolucestující, pokud musí v zahraničí zůstat z důvodu péče o pojištěného x Jízdné

Více informací naleznete v předsmluvních informacích a pojistných podmínkách pro cestovní pojištění k osobním platebním kartám 2021  (2,3 MB, PDF)

Asistenční služby pro motoristy

  Zlatá karta
do 30. 4. 2021 
Zlatá karta 
od 1. 5. 2021
Práce mechanika silniční služby  60 min. 60 min. 
Odtah ČR a Evropa do 50 km ČR neomezeně, Evropa 100 km
Náhradní vozidlo organizace úhrada (3 dny)
Uschování vozidla  úhrada (3 dny) úhrada (3 dny)
Právní konzultace x 60 min.
Repatriace vozidla ze zahraničí x 75 000 Kč bez DPH
Ubytování po dobu opravy organizace úhrada (3 dny)

Více informací naleznete v podmínkách asistenčních služeb pro motoristy (147 kB, PDF)