Změny pojistných podmínek cestovního
pojištění a asistenčních služeb

Platné od 1. 7. 2021

Cestovní pojištění

Pojistné nebezpečí Visa Platinum / Kreditní karta Platinum
do 30. 6. 2021 
Visa Platinum / Kreditní karta World Elite (dříve KK Platinum) 
od 1. 7. 2021
Základní pravidla Pojištěné osoby Držitel karty, partner/partnerka, děti; podmínka společného cestování s Držitelem karty Zrušena podmínka společného cestování s Držitelem karty, v pojištěných osobách nově zahrnuta vnoučata​
Trvání zahraniční cesty 90 dnů 90 dnů
Lékarské výlohy - Akutní zdravotní stav 5 mil. 10 mil.
Odpovědnost za škodu 3 mil. 3 mil.
Smrt úrazem a  trvalými následky 2 mil. 500 tis.
Zrušení cesty (20% spoluúčast) 100 tis. 50 tis.
Zrušení cesty v zahraničí (20% spoluúčast) 100 tis. 15 tis.
Pojštění cestovních zavazadel = ztráta, odcizení, poškození 50 tis. 50 tis. pouze letecká doprava
Pojištění zpoždění zavazadel 15 tis. 10 tis.
Zmeškání odletu - náklady na novou letenku z důvodu dopravního omezení 15 tis. 15 tis.
Zpoždění, zrušení letu 15 tis. 15 tis.
Právní pomoc 200 tis. 200 tis.
Ztráta osobních dokladů x 10 tis.
Doplňkové úrazové pojištění x x
Lékařské výlohy - prodloužení pobytu (5 nocí) 12 tis. Max 2500,-/noc
Návrat ostatních pojištěných do vlasti - v rámci limitu PP z LV, +1 spolucestující, pokud musí v zahraničí zůstat z důvodu péče o pojištěného Jízdné Jízdné
Domácí asistenční služba 15 tis. x
Vybavení na cesty 100 tis. Zahrnuto v zavazadlech
Golfové vybavení 60 tis. Zahrnuto v zavazadlech
Lyžařské vybavení 30 tis. Zahrnuto v zavazadlech
LifeStyle Ano Vyjmuto z cestovního pojištění a vedeno jako samostatná asistenční služba

Asistenční služby

  Visa Platinum / Kreditní karta Platinum 
do 30. 6. 2021 
Visa Platinum / Kreditní karta World Elite (dříve KK Platinum) 
od 1. 7. 2021
Asistenční služby pro motoristy Pouze Evropa Evropa i ČR, nově např. odtah v ČR bez limitu (více informací naleznete v podmínkách)
Asistenční služby Lifestyle Ano ano, upravené podmínky (více informací naleznete v podmínkách)
Asistenční služby pro cyklisty Ne novinka, pomoc při nehodě či poruše kola či elektrokola, (více informací naleznete v  podmínkách)

Cestovní pojištění

Pojistné nebezpečí Zlatá karta osobní 
do 30. 6. 2021
Zlatá karta osobní 
od 1. 7. 2021
Základní pravidla Pojištěné osoby Držitel karty, partner/partnerka, děti; podmínka společného cestování s Držitelem karty Zrušena podmínka společného cestování s Držitelem karty, v pojištěných osobách nově zahrnuta vnoučata
Trvání zahraniční cesty 60 dnů 90 dnů
Lékarské výlohy - Akutní zdravotní stav 2,5 mil. 5 mil.
Odpovědnost za škodu 1,4 mil. 1,5 mil, rozšířeno zvíře, zdraví, fin. újma 
Smrt úrazem a  trvalými následky 200 tis. 200 tis.
Zrušení cesty (20% spoluúčast) 100tis. 40 tis.
Zrušení cesty v zahraničí (20% spoluúčast) x 15 tis.
Pojištění cestovních zavazadel = ztráta, odcizení, poškození 30 tis. (1 800) pouze letecká doprava 30 tis.
Pojištění zpoždění zavazadel 8 tis. 5 tis.
Zmeškání odletu - náklady na novou letenku z důvodu dopravního omezení x 15 tis.
Zpoždění, zrušení letu 8 tis. x
Právní pomoc 200 tis. 200 tis.
Ztráta osobních dokladů 5 tis. 5 tis.
Doplňkové úrazové pojištění 200 tis. x
Lékařské výlohy - prodloužení pobytu (5 nocí) x Max 2500,- / Noc
Návrat ostatních pojištěných do vlasti - v rámci limitu PP z LV, +1 spolucestující, pokud musí v zahraničí zůstat z důvodu péče o pojištěného x Jízdné
Vybavení na cesty x Zahrnuto v zavazadlech
Golfové vybavení x Zahrnuto v zavazadlech
Lyžařské vybavení x Zahrnuto v zavazadlech

Asistenční služby pro motoristy

  Zlatá karta
do 30. 4. 2021 
Zlatá karta 
od 1. 5. 2021
Práce mechanika silniční služby  60 min. 60 min. 
Odtah ČR a Evropa do 50 km ČR neomezeně, Evropa 100 km
Náhradní vozidlo organizace úhrada (3 dny)
Uschování vozidla  úhrada (3 dny) úhrada (3 dny)
Právní konzultace x 60 min.
Repatriace vozidla ze zahraničí x 75 000 Kč bez DPH
Ubytování po dobu opravy organizace úhrada (3 dny)

Více informací naleznete v podmínkách asistenčních služeb pro motoristy (147 kB, PDF)