BRKI

BRKI je zkratka pro Bankovní registr klientských informací. Založily ho samy banky a provozuje ho CBCB (Czech Banking Credit Bureau). Tento bankovní úvěrový registr pomáhá bankám při posuzování žádostí o půjčky a zároveň informace z tohoto registru chrání žadatele před tím, aby neměl více půjček, než je schopný splácet.