Depozitní účet a jak funguje

Pod pojmem depozit nebo také depozitum se v bankovním světě obecně rozumí vklad. Depozit provádíte třeba když si vkládáte hotovost na svůj běžný účet nebo si posíláte peníze na spořicí účet. Na tomto principu fungují i tzv. depozitní účty, nazývané také jako jistotní účty. Ty se využívají zejména při koupi a prodeji nemovitostí – kupující a prodávající se domluví, že transakci provedou přes depozitní účet v bance. Kupující vloží částku na depozitní účet a banka ji převede prodávajícímu po přepsání vlastnických práv v katastru nemovitostí. Obě strany tak mají jistotu, že prodej proběhne bez problému.

Nákup nemovitosti s využitím depozitu

Nákup nemovitostí se od obchodu s běžným spotřebním zbožím liší. Zaprvé se zde jedná o mnohem větší částky a zadruhé i převod vlastnického práva je mnohem složitější a zdlouhavější záležitost. V takové situaci mají obě strany zájem, aby vše proběhlo bezpečně, transparentně a bez zbytečného napětí.

Depozitní bankovní účet je vkladový účet, skrze který banka zajišťuje, že se vložené peníze od kupujícího dostanou k prodávajícímu až po splnění jasně daných podmínek. V případě nákupu nemovitosti tedy na depozitní účet kupující vloží daný finanční obnos, který prodávající získá až po úspěšném převodu vlastnického práva k dané nemovitosti na nového majitele. Účet zajistí, že prodávající nepřijde o peníze a kupující o nemovitost.

Depozitní účet u Komerční banky

V Komerční bance nabízíme depozitní účet, který vám zajistí nákup i prodej bez rizika. Vložené peníze u nás máte pojištěné.

Pro otevření depozitního účtu u nás nemusíte mít vedený běžný účet. Obvykle stačí doložit následující:

  • identifikační údaje všech účastníků
  • kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí
  • výpis z katastru nemovitostí

Vyberte si platební kartu

Související výrazy