Depozit

Depozit je dočasné uložení finanční částky na speciální depozitní účet. Depozit se běžně využívá při koupi domu nebo bytu. Peníze na zaplacení máte sice na svém běžném účtu, ale protistrana chce mít jistotu, že jí skutečně zaplatíte. Vy zas chcete mít jistotu, že na vás převede vlastnické právo.

Majitelem nemovitosti se totiž stáváte až po zápisu do katastru nemovitostí. V tomto období, pro klid obou stran, využijete bankovní službu depozit. Ten je smluvně ošetřen – kdy, komu a za jakých podmínek budou peníze vyplaceny a kdy je kdo na depozitní účet vloží. Bankovní služba depozit je alternativou notářské či advokátní úschovy. 

Další formy depozitu jsou různé vklady, částky vložené na účet a v obecnější rovině uložená věc nebo uložené peníze.