Diskontní sazba je obvykle kladná úroková míra.  Jedná se úrokovou sazbu za kterou si mohou komerční banky uložit své peníze u ČNB. V praxi je tato situace podobná, jako když si posíláte své peníze na spořicí účet, tak i komerční (obchodní) banka pošle své "přebytečné" peníze na "spořicí účet" u ČNB. Těmto uloženým penězům se říká depozita a jsou úročeny právě diskontní sazbou.  

I diskontní sazba je pro ČNB nástrojem, jak regulovat množství peněz v ekonomice.