Repo sazba je úrokovou sazbou stanovenou ČNB, která se užívá při finančních operacích na volném trhu. I touto sazbou reguluje ČNB množství peněz v ekonomice. Repo sazba je využívána jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB. Tímto instrumentem (repo operací) ČNB stahuje část, obvykle přebytečných peněz z oběhu.  

Repo sazba je tzv. dvoutýdenní, neboť základní období pro repo operace je 14 dnů, po tomto cyklu se obvykle stanovuje repo sazba nová a je vždy uveřejněna na stránkách ČNB.