Repo sazba

Repo sazba je úroková sazba stanovená ČNB, která se užívá při finančních operacích na volném trhu. Nejen s její pomocí reguluje ČNB množství peněz v ekonomice. Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB. Tímto instrumentem (repo operací) ČNB stahuje část peněz, obvykle přebytečných, z oběhu.  

Repo sazba funguje v dvoutýdenních cyklech. Základní období pro repo operace je 14 dnů, potom obvykle ČNB stanovuje novu repo sazbu a uveřejní ji na svých stránkách.