EBIT

EBIT je zkratka z anglického „Earnings Before Interest and Taxes“ a znamená zisk před zdaněním a odečtením úroků. Jedná se o ukazatel výsledku hospodaření, který pochází z anglosaského světa.

K čemu je ukazatel EBIT dobrý v praxi

Hlavní výhodou je, že díky EBIT můžeme porovnávat výsledky hospodaření i u firem s různou kapitálovou strukturou, různou mírou zdanění a dalšími odlišnostmi. 

Pro konkrétní společnost je EBIT ukazatelem hospodářského výsledku. Výsledky EBIT jsou tzv. „čisté“ – porovnávají tržby a náklady na provozní úrovni a jsou očištěny od vlivů, např. typu zdanění právnických osob nebo způsobu financování, který může ovlivňovat úroky. V praxi si vedení firmy díky EBIT snadno srovná výkonnost např. na úrovni divizí. 

Jak se počítá EBIT?

Zdrojem dat pro výpočet EBIT je Výsledovka – výkaz zisku a ztráty 

EBIT = EBT (hrubý zisk) + nákladové úroky