Výsledovka

Výsledovka je zkrácený výraz pro výkaz zisků a ztráty. Je jedním ze základních účetních ukazatelů a povinných výkazů v účetní závěrce, společně s rozvahou.

Rozvaha sleduje aktiva a pasiva k určitému datu, jedná o tzv. statický výkaz. Výkaz zisku a ztráty, čili výsledovka sleduje výkonnost v určitém časovém intervalu.   

Výsledovka je výkaz, který nám ukazuje jakého hospodářského výsledku dosáhla konkrétní firma v daném období (obvykle 1 rok). Zároveň obsahuje i porovnání s obdobím minulým. Počítá se pouze z nákladových a výnosových účtů. Výsledkem je např. zvýšení či snížení obratu v daném období. 

Související produkty

Související výrazy

  • Rozvaha
  • Účetnictví
  • Audit