Musím mít podnikatelský účet?

Žádný zákon ani předpis nenařizuje, že když podnikám jako fyzická osoba (OSVČ), musím mít podnikatelský účet. Jiná je situace u obchodních společností, mezi které patří mimo jiné také společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) a akciové společnosti (a. s.).

Podnikající fyzické osoby (OSVČ) ručí celým svým majetkem. Jejich podnikatelské a osobní finance tedy nemusí být ze zákona rozdělené. Přesto si mnoho OSVČ podnikatelské účty zřizuje. Hlavním důvodem je oddělení osobních a firemních (podnikatelských) financí, což přináší lepší přehled pro podnikatele i účetní. Podnikatelský účet navíc otevírá cestu k chytrým technologiím i výhodným doplňkovým službám, jako jsou například fakturace apod.

Jak je to u obchodních společností

Pokud se ale rozhodnu podnikat jako právnická osoba, firma musí mít podnikatelský účet pro svou činnost.  Může jít o účet, který při založení s. r. o. sloužil jako účet pro složení základního kapitálu. který lze následně převést na běžný podnikatelský účet a číslo účtu zůstává nezměněné. Nebo lze založit nový podnikatelský účet

U specializovaného účtu pro složení základního kapitálu při založení obchodní společnosti (např. s. r. o.) jsou peníze složené na speciálním účtu a uvolní se až v okamžiku, kdy je obchodní společnost oficiálně založena, tj. zapsáním do obchodního rejstříku. Minimální vklad pro založení s. r. o. je 1 Kč.