Pojistná událost

K pojistné události dochází tehdy, když se stane nějaká nehoda. Například zlomená ruka, rozbité okno u auta, vyhořelý byt nebo dopravní nehoda. Takovou událost je nutné ihned nahlásit příslušné pojišťovně, u které máte vy nebo viník sjednanou pojistnou smlouvu. Pojišťovna posoudí nárok na tzv. pojistné plnění, vyčíslí škodu a potom tuto částku vyplatí podle podmínek pojistné smlouvy. Aby vám pojišťovna škodu uhradila, musíte mít sjednané platné pojištění. Některá pojištění jsou povinná – například povinné ručení u auta, některé pojistky jsou dobrovolné – např. pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za škodu nebo havarijní pojištění.