Pojištění si můžeme představit jako podání pomocné ruky v případě tzv. škodní události, tedy neočekávané, nepříjemné situace, na kterou jste si pojištění sjednali. Poskytuje ho specializovaná instituce jménem pojišťovna, také se jí říká pojistitel. Tím, že si pojištění sjednáte se z vás stává pojistník

Abyste měli na pojistku nárok, musíte pojišťovně pravidelně hradit předem domluvenou částku, tedy pojistné, ať už měsíčně, kvartálně či ročně podle typu pojištění.

Pojistit můžete osoby, auto, majetek, neschopnost splácet nebo třeba ztrátu karty. Pokud pojistné pravidelně platíte, pojistka vás ochrání před neočekávanými výdaji nebo ztrátou.