Povinné pojištění je pojištění, které je zákonem nařízené. Klasickým příkladem povinného pojištění je povinné ručení u auta. Musíte mít pojištění sjednané a zaplacené, jinak ze zákona nemůžete vozidlo používat nebo provozovat. Je to povinnost každého, kdo vlastní vozidlo přihlášené do registru vozidel. K povinnému ručení dostáváte od pojišťovny tzv. zelenou kartu, kterou byste měli mít vždy ve vozidle pro případ pojistné události.

Pokud se dostane do situace, že vás například nabourá někdo, kdo nemá povinné ručení zaplacené nebo ho nemá ani sjednané, škodu vám uhradí tzv. Garanční fondu ČKP (Česká kancelář pojistitelů), která pak vymáhá tuto částku přímo od škůdce (toho kdo nehodu způsobil).

Pokud někoho nabouráte vy, vaše pojišťovna mu uhradí částku na opravu auta, ale nehradí škodu na automobilu viníka (na vašem autě), proto je doporučeno mít i havarijní pojištění.

Další formy povinných pojištění, se kterými se můžete přímo či nepřímo setkat:

  • Zaměstnavatel musí být pojištěn za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání, tzv. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
  • Na daňovém přiznání či výplatních páskách uvidíte další povinné pojištění a to zdravotní a sociální.
  • Pojištění profesní odpovědnosti, které je povinné u určitých profesí, při jejichž vykonávání může dojít k tzv. profesní chybě, která může mít dopad na lidské zdraví nebo vznik rozsáhlých škod či finančních ztrát.
    Jedná se o mimo jiné o tyto profese: zdravotníci a lékaři, veterináři, soudní znalci, advokáti a notáři, daňoví poradci, auditoři a účetní, pojišťovací zprostředkovatelé, architekti a další.