Povinné pojištění

Povinné pojištění je pojištění, které je zákonem nařízené. Klasickým příkladem povinného pojištění je povinné ručení u auta. Toto pojištění je nutné mít sjednané a zaplacené, jinak ze zákona nemůžete vozidlo používat nebo provozovat. Je to povinnost každého, kdo vlastní vozidlo přihlášené do registru vozidel. K povinnému ručení dostáváte od pojišťovny tzv. zelenou kartu, kterou byste měli mít vždy ve vozidle pro případ pojistné události.

Pokud se dostanete do situace, že vás nabourá někdo, kdo nemá povinné ručení zaplacené, nebo ho nemá ani sjednané, škodu vám uhradí tzv. Garanční fond ČKP (Česká kancelář pojistitelů), která pak vymáhá tuto částku přímo od škůdce (toho kdo nehodu způsobil).

Pokud někoho nabouráte vy, vaše pojišťovna mu uhradí částku na opravu auta, ale nehradí škodu na automobilu viníka (na vašem autě), proto je vhodné mít i nepovinné havarijní pojištění.

Další formy povinných pojištění, se kterými se můžete přímo či nepřímo setkat, jsou:

  • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,
  • zdravotní a sociální pojištění,
  • pojištění profesní odpovědnosti.

Zaměstnavatel musí být sjednané pojištění za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání, pokud by se něco stalo jeho zaměstnancům.

Zdravotní a sociání pojištění za vás hradí zaměstnavatel, nebo pokud podnikáte, musíte ho odvádět sami.

Pojištění profesní odpovědnosti je povinné u určitých profesí, při jejichž vykonávání může dojít k tzv. profesní chybě, která může mít dopad na lidské zdraví nebo vznik rozsáhlých škod či finančních ztrát.

Jedná se o mimo jiné o tyto profese: zdravotníci a lékaři, veterináři, soudní znalci, advokáti a notáři, daňoví poradci, auditoři a účetní, pojišťovací zprostředkovatelé, architekti a další.