Ručitel

Ručitel je ten, kdo se zavazuje za dlužníka uhradit celý dluh, pokud ho dlužník nesplácí. Nejedná se přitom o spoludlužníka.

Věřitel (ten, kdo půjčuje) má dle smlouvy právo na úhradu dluhu dlužníkem. Pokud dlužník dlouhodobě nesplácí své závazky, může věřitel požadovat splacení dluhu po ručiteli, který je také uveden ve smlouvě a podepsal ji.

Ručitelem se může stát prakticky kdokoli, kdo je plnoletý a má trvalé bydliště nebo pobyt na území ČR, a zároveň má i odpovídající platební morálku. Pokud někdo někomu ručí, musí počítat s tím, že projde stejným ověřovacím procesem jako dlužník, jedná se například o doložení potvrzení o příjmech, ověření v registru dlužníků apod.

Ručitelů může být i více a je zde možnost, že jeden z nich může ručit pouze za část dluhu za předpokladu, že je to přesně definované ve smlouvě. Pokud to ve smlouvě definováno není, ručí všichni ručitelé automaticky za celý dluh.

Ručitel přestává být ručitelem, jakmile jsou naplněny podmínky smlouvy a dluh je splacený (ať už dlužníkem, nebo ručitelem). Jedná se tzv. zánik ručitelského závazku.

Pokud se rozhodujete, jestli někomu dělat ručitele, vždy celou situaci pečlivě zvažte se všemi důsledky, je to obvykle velký závazek.

Jak se ručitelský závazek vymáhá

Pokud dlužník neplní své závazky ze smlouvy a je zřejmé, že je nesplní (obvykle dlouhodobě nesplácí a nereaguje na opakované výzvy k zaplacení, vyhlášení konkurzu u firmy...), může věřitel požadovat úhradu dluhu po ručiteli, a to oslovením – výzvou k zaplacení, nebo soudní cestou.

Související výrazy