Jak zřídit sídlo firmy pro podnikání

Při zřizování sídla firmy máte na výběr z několika možností:

  • Trvalé bydliště / místo pobytu: Pro živnostníky (OSVČ) je běžné, že sídlo firmy je shodné s vaším trvalým bydlištěm. Na této adrese je možné registrovat firmu a přijímat poštu. Tato varianta může mít ale i své nevýhody.
  • Pronájem kancelářských prostor nebo provozovny: Větší společnosti nebo ty, které potřebují provozovnu, si mohou pronajmout kancelářské nebo jiné nebytové prostory (například obchod) a využívat je jak pro podnikání, tak i jako sídlo firmy. Tato volba zahrnuje finanční náklady například na nájem nebo pořízení a provoz. Zároveň pokud budete chtít umístit sídlo firmy v nájemních prostorách, bude nutný písemný souhlas vlastníka s umístěním sídla. 
  • Virtuální sídlo: Virtuální sídlo je služba, která umožňuje firmě mít sídlo na určené adrese bez fyzické přítomnosti. Jsou zde zajištěny služby, jako je přebírání pošty, možnost pronájmu zasedací místnosti pro případ fyzické kontroly z finančního úřadu apod. Je to vhodné řešení, když nepotřebujete samostatný pracovní prostor, nebo pokud chcete mít pro svou firmu sídlo ve velkém městě.

Možné nevýhody umístění sídla firmy doma

Umístění sídla firmy doma sebou může nést určitá rizika, například:

  1. Ochrana soukromí: Umístění sídla firmy na domovskou adresu způsobí, že tato adresa bude uveřejněna v obchodním nebo živnostenském rejstříku.
  2. Exekuce: Pokud je sídlo firmy na adrese domova, hrozí riziko, že exekutoři mohou zabavit majetek, který nepatří společnosti, ale domácnosti.
  3. Profesionální dojem: Sídlo firmy na domovské adrese může působit méně profesionálně zejména u větších obchodních společností, například pokud se chtějí účastnit větších výběrových řízení.
  4. Administrativní problémy: Domovská adresa může způsobit potenciální administrativní problémy s bankami, poštou a dalšími institucemi, které vyžadují oddělenou adresu pro osobní a firemní účely. Proto je potřeba označit sídlo firmy na zvoncích a na schránce. 
  5. Zneužití předpisů: Některé oblasti podnikání mohou podléhat předpisům, které omezují možnost sídla firmy na domovské adrese. Je důležité ověřit dané zákonné podmínky týkající se sídla firmy.