Jednoduchá smlouva o půjčce obsahuje základní informace o podmínkách, za kterých si můžete od banky půjčit peníze. Je v ní uvedeno následující: kdo, komu a kolik půjčuje, jaká je odměna za zapůjčení, kdy máte peníze vrátit  (splátkový kalendář) a obecné informace, které obvykle odkazují na všeobecné obchodní podmínky.  

U půjčky budete peníze vracet postupně ve splátkách, proto musí smlouva obsahovat také informaci o výši splátky, dnu v měsíci, ke kterému mají být splátky placeny a datum první splátky. 

Konkrétní smlouvy se liší podle typu půjčky a sepisují se u všech typů úvěrů – jak u osobních půjček, tak u podnikatelských úvěrů, ale i kontokorentu nebo kreditní karty.

Mám mít smlouvu, když si půjčuji v rodině nebo u známých?

Doporučení je jednoznačné – ano!  Mnoho lidí má pocit, že pokud je na něco smlouva, tak je to úřední, v rodině to není potřeba, vždyť si přece věříme apod. Tohle všechno platí do momentu, než se něco stane. A příkladů bychom našli spoustu, kdy jedna strana tvrdí, že půjčila druhé straně více, zaangažují se rodinní příslušníci nebo dojde například k úmrtí. 

Jak se říká, co je psáno, to je dáno. Majetek a peníze jsou věci, ve kterých má být pořádek. Všichni pak mají klid a není důvod se hádat. A až takovou půjčku splatíte, tak si o tom zas napište nějaký dokument. 

Sepsat tyto dokumenty není v zásadě nic složitého, na internetu najdete různé vzory. Stačí také napsat si jen rukou na papír údaje, které jsme uvedli výše. 

  • kdo půjčuje peníze 
  • komu je půjčuje
  • kolik peněz 
  • kdy budou vráceny (jednorázově, ve splátkách) 
  • jakou odměnu dostane ten, kdo půjčuje (pokud po vás rodina žádný úrok nechce, napíše se že se půjčuje bezúročně) 
  • datum podpisu smlouvy
  • podpisy obou stran

Pokud chcete mít úplnou jistotu, nechte dokument s podpisy ověřit třeba na CzechPoint nebo obecním úřadě.

V případě, že půjčku v rodině nebo mezi přáteli vracíte formou splátek, je dobré je posílat bankovním převodem z účtu na účet. Nikdo tak nemůže zpochybnit, že jste danou splátku vrátili tomu, od koho jste si půjčili. Pokud budete splátku vracet v hotovosti, je rozumné sepsat o tom potvrzení. 

Související výrazy