Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je předem stanovený plán všech vašich budoucích splátek, který dostanete ke každé půjčce. Ať už orientační, když si půjčku počítáte na kalkulačce, nebo upřesněný ve smlouvě, když si půjčku berete.

Splátkový kalendář obsahuje přehled splatnosti jednotlivých částek obvykle v měsících. Na jeho základě máte potom povinnost ke stanovému datu odeslat každý měsíc splátku půjčky. Dle splátkového kalendáře je většina splátek splatná ke stejnému dni v každém měsíci, a proto tuto situaci klienti často řeší zadáním trvalého příkazu k úhradě, kdy se z běžného bankovního účtu platba pravidelně strhne každý měsíc. Například u hypotéky je možná také forma inkasa, kdy bance povolíte, aby si sama každý měsíc sáhla pro dohodnutou splátku a vy se nemusíte o nic starat. První a poslední splátka, kdy se platí poměrná část, je většinou jinak vysoká než zbylé splátky.

Příklad: Počet splátek a splátkový kalendáře u půjčky 100 000 Kč se splatností 2 roky 

Číslo splátky Datum splátky Typ splátky Výše splátky (Kč)
1 20.07.2020 splátka úroku 1397,5
2-95 vždy k 20. dni v měsíci anuitní splátka 5598
96 20.06.2028 anuitní splátka 5501,8

Související výrazy