Splátkový kalendář je předem stanovený plán všech vašich budoucích splátek, který dostanete ke každé půjčce, už když si ji orientačně počítáte na kalkulačce, a upřesněný pak ke smlouvě, když si půjčku berete.

Splátkový kalendář obsahuje přehled splatnosti jednotlivých částek obvykle v měsících. Na jeho základě máte potom povinnost ke stanovému datu odeslat každý měsíc splátku půjčky. Dle splátkového kalendáře je většina splátek splatná ke stejnému dni v každém měsíci, a proto tuto situaci klienti často řeší zadáním trvalého příkazu k úhradě, kdy se z běžného bankovního účtu platba „sama“ pravidelně strhne každý měsíc, nebo například u hypotéky je možná forma tzv. inkasa, kdy bance povolíte, aby si sama každý měsíc sáhla pro dohodnutou částku – splátku a vy se nemusíte o nic starat. První a poslední splátka, kdy se platí poměrná část, jsou většinou jinak vysoké než zbylé splátky.

Příklad: Počet splátek a splátkový kalendáře u půjčky 100 000 Kč se splatností 2 roky 

Číslo splátky Datum splátky Typ splátky Výše splátky (Kč)
1 20. 7. 2020 splátka úroku 1 397,50
2 - 95 vždy k 20. dni v měsíci anuitní splátka 5 598,00
96 20. 6. 2028 anuitní splátka 5 501,80

Související výrazy