Státní dluh

Český státní dluh tvoří závazky vlády a často se zaměňuje s veřejným dluhem. Státní dluh představuje celkové zadlužení vlády, krajů a obcí, fondů sociálního zabezpečení apod. 

Státní dluh se mění podle stavu státního rozpočtu. Financuje se například státními dluhopisy (obligacemi) nebo půjčkami od Evropské investiční banky. Náklady na úroky, které stát věřitelům platí, se potom nazývají obsluha státního dluhu. Většina zemí ale svůj státní dluh nesplácí. 

Státní dluh můžeme podle místa vzniku dluhu rozdělit na domácí a zahraniční. Domácí dluh tvoří státní pokladniční poukázky, střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu a další domácí instrumenty (krátkodobé zápůjčky a úvěry, státem vydané směnky apod.). Zahraniční dluh představují střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničních trzích a denominované v cizích měnách, zápůjčky a úvěry od mezinárodních institucí (např. Evropské investiční banky) a směnky vydané za účelem úhrady členství v IBRD a EBRD.

Podle obchodovatelnosti na finančních trzích se státní dluh rozděluje na obchodovatelný a neobchodovatelný. Obchodovat se dají například státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy (kromě spořicích), obchodovat se naopak nedají zápůjčky a úvěry od mezinárodních finančních institucí.

Související výrazy