• Podpora
  • Slovník
  • Které úřady a instituce potřebujete pro založení firmy?

Které úřady a instituce potřebujete pro založení firmy?

Jaké úřady a instituce budete muset navštívit nebo u nich podat online žádost, vždy záleží na tom, jaký typ podnikání zvolíte. Při zakládání akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným je toho na začátku potřeba zařídit o něco více než při zakládání živnosti (samostatně výdělečné činnosti), ale i zde jsou rozdíly podle předmětu podnikání, tj. zda-li vám stačí živnost volná, případně řemeslná, vázaná nebo koncesovaná.

Založení živnosti (OSVČ)

Jaké úřady budete potřebovat:

Živnostenský úřad

Pro založení volné živnosti stačí občanský průkaz a 1 000 Kč na zaplacení správního poplatku. U živností řemeslných, vázaných a koncesovaných budou potřeba i další dokumenty související s konkrétním oborem. O jaký typ živnosti se ve vašem případě jedná, najdete v přílohách živnostenského zákona.

Společně s pracovníkem živnostenského úřadu vyplníte jednotný registrační formulář, na jehož základě vám bude po vyhodnocení žádosti přiděleno IČO (identifikační číslo osoby). Pokud máte datovou schránku, lze živnost vyřídit i online.

Tímto jedním dokumentem lze splnit následující povinnosti:

  • Ohlásíte živnost
  • Registrujete se k dani z příjmů fyzických osob 
  • Registrujete se na zdravotní pojišťovně 
  • Registrujete se k sociálnímu pojištění  

Na další úřady už chodit nemusíte, jednotlivé úřady si mezi sebou informace předají.

Založení s. r. o.

Notářský zápis pro založení firmy

Společníci musí nejprve sepsat společenskou smlouvu, a to buď sami nebo ji může sepsat notář či advokát. V každém případě je nutné objednat se k notáři, který provede notářský zápis.

Živnostenský úřad

 Jednatel s. r. o. má povinnost ohlásit živnost na živnostenském úřadě. K ohlášení slouží jednotný registrační formulář pro právnickou osobu. K formuláři je nutné přiložit doklad o založení nebo zřízení společnosti a oprávnění užívat prostory, v nichž máte nebo plánujete mít sídlo na území České republiky. Pokud jste vlastníkem prostor, uvedete pouze adresu, případně číslo jednotky, kde se daný prostor nachází. V případě pronajatých prostor budete potřebovat souhlas vlastníka s umístěním sídla/provozovny.

V případě jiných typů živností, než je volná, tj. řemeslné, vázané či koncesované živnosti, pak musíte také dodat dokumenty, kterými prokážete, že splňujete podmínky pro provozování živnosti stanovené zákonem. Může se jednat například o potvrzení požadovaného vzdělání, případně potvrzení určité praxe, jiná speciální osvědčení apod.

Správní poplatek pro založení živnosti činí 1 000 Kč. Žádost můžete podat osobně, poštou nebo elektronicky.

Účet pro složení základního kapitálu – firemní bankovní účet

Správce vkladu určený společenskou smlouvou (obvykle jeden z jednatelů) je povinen založit v některé z bank zvláštní účet pro složení základního kapitálu.

Po založení firmy se účet pro složení základního kapitálu stane firemním bankovním účtem vč. čísla účtu.

Umístění sídla – vlastník nemovitosti

Souhlas s umístěním sídla nesmí být starší než 3 měsíce. Vlastník tento souhlas musí udělit písemně s ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit na CzechPointu, u advokáta nebo notáře. Pokud jste vlastníkem prostor, souhlas sami sobě neudělujete. 

Finanční úřad

Po zápisu do obchodního rejstříku je potřeba společnost registrovat na finančním úřadě a přihlásit se k příslušným daním.

S Firmou pro vás zvládnete založení s. r. o. bez obíhání úřadů a bez dodatečných poplatků (nad rámec těch zákonných a notářských).

Návrh na vklad do obchodního rejstříku

Návrh na vklad do obchodního rejstříku si mohou jednatelé firmy nebo lze k tomuto úkonu využít i služeb notáře.

Založení akciové společnosti

Úřady a instituce, které musíte navštívit při založení a. s., jsou totožné s těmi u s. r. o.