Privátní bankovnictví

Privátní bankovnictví KB je samostatnou částí banky s celostátní působností. V rámci České republiky obsluhuje klienty, jejichž finanční aktiva překračují 20 mil. Kč.

Tým expertů

Komerční banka má k dispozici vlastní expertní týmy specializované na produktové či investiční poradenství, řízení portfolia, financování privátních projektů, nástupnické plánování a mezigenerační převod majetku. K dispozici jsou také mezinárodní expertní týmy Skupiny Société Générale Private Banking.

Partnerství a diskrétnost

Věříme, že i pro Vás je dlouhodobý profesionální vztah přínosem. Na základě důkladného pochopení Vašich individuálních finančních cílů a priorit Vám dokážeme navrhnout řešení, které zcela pokryje Vaše požadavky.

Prvotřídní úroveň

Bankéře vybíráme podle nejpřísnějších kritérií. Vaším privátním bankéřem bude zkušený a osvědčený profesionál, který je špičkou ve svém oboru. Pro Vás to znamená záruku služeb v té nejvyšší kvalitě.

Víme, že na partnerství záleží.

Spolupráce podle Vašich představ

Váš privátní bankéř Vám pomůže vybrat mezi třemi základními obslužnými modely při správě majetku tak, aby zvolený přístup nejlépe odpovídal Vašim představám o míře zapojení do správy Vašeho portfolia.

Deleguji

Privátní portfolio management

Správou svého portfolia pověříte portfolio manažera, který portfolio obhospodařuje v souladu s Vašimi individuálními cíli a zvolenou strategií.

Konzultuji, ale rozhoduji sám

Investiční poradenství

Porfolio je řízeno na základě doporučení investičního specialisty a Vašich rozhodnutí. S investičním specialistou konzultujete jednotlivé transakce, jejich výhody a podstupovaná rizika.

Obchoduji přímo na finančním trhu

Obchodování na finančním trhu

Jednotlivé transakce uzavíráte na základě vlastního investičního rozhodnutí prostřednictvím investičního specialisty nebo specializovaného dealingu Investičního bankovnictví KB.