• Investiční fondy

    S investičními fondy můžete získat zajímavé výnosy investováním na peněžních a kapitálových trzích.

Výnosy

Můžete dosáhnout lepších výnosů než na vkladových účtech.

Stačí málo

Investujte už od 300 Kč měsíčně či 5000 Kč jednorázově.

Dostupnost peněz

K investovaným penězům se dostanete obvykle už do 1 týdne.

Daňové výhody

Příjem z prodeje může být osvobozen od daně z příjmů.

Proč KB?

Investujte

S námi můžete investovat do fondů v korunách i zahraničních měnách.

Vybírejte

Nabízíme širokou škálu investičních možností.

Zjistěte více

Obraťte se na naše vyškolené bankovní poradce na pobočkách KB.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Sjednejte si službu online přímo v aplikaci MojeBanka.

MojeBanka

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Investiční fondy

  • umožňují investorům podílet se na výnosech finančních trhů
  • můžete investovat do cenných papírů těchto fondů formou jednorázového vkladu od 5 000 Kč nebo pravidelně i v menších částkách od 300 Kč měsíčně
  • výnosy investičních fondů mohou být i podstatně vyšší než výnosy na vkladových účtech – záleží na vývoji tržní situace cenných papírů i na zvolené investiční strategii
  • máte rychlý přístup k investovaným penězům, obvykle do jednoho týdne
  • jako investoři si sami určujete investiční strategii od konzervativní až po dynamickou, a tím i míru rizika a výši potenciálního výnosu
  • příjem z prodeje cenných papírů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky. Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen vždy, pokud úhrn příjmů z prodejů všech cenných papírů u poplatníka nepřesáhne 100 000 Kč za daňové období
  • KB nabízí fondy s různou mírou rizika i potenciální výší výnosů:
Kategorie fondu Očekávaný výnos* Investiční horizont v letech Kolísání trhu
Krátkodobé investice Nižší, alternativa ke vkladovým účtům 1 – 2 roky Nižší
Dluhopisové fondy Střední Více než 2 roky Střední (dle strategie fondu)
Profilové fondy Dle profilové strategie fondu Dle profilové strategie fondu Dle strategie fondu
Smíšené fondy Dle strategie fondu Dle strategie fondu Dle strategie fondu
Akciové fondy Vyšší 5 a více let Vyšší

* Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na www.amundi-cr.cz.

Co by Vás dále mohlo zajímat

Co je pro Vás důležité

Poučení o rizicích

Každá investice obsahuje riziko a se stoupající výši výnosu může přiměřeně stoupat i výše možného rizika, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Ceny cenných papírů investičních   fondů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá. Informace uvedené v tomto dokumentu neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoli cenného papíru. Finální rozdělení prostředků mezi jednotlivé fondy a konkrétní rozhodnutí o volbě jednotlivých druhů investic je vždy výsledkem vlastního výběru investora, přičemž před výběrem konkrétního produktu je vždy třeba zvážit konkrétní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice. Před investováním se prosím seznamte se statutem fondu, který obsahuje podrobné informace o investiční strategii fondu a souvisejících rizicích. Statut fondu je dostupný na internetových stánkách www.amundi-cr.cz nebo na kterékoli pobočce Komerční banky.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Produkty k porovnání

Amundi Investiční manažer

Moderní produkt aktivní správy klientského portfolia.

Detail

KB Privátní správa aktiv – Exclusive

Spojení výhod investování do investičních fondů a individuální správy aktiv.

Detail