Kvalifikované certifikáty

Novinky

10. 5. 2024 – Vydávání kvalifikovaných certifikátů na kvalifikovaný prostředek pro vytváření el. podpisů (QSCD)
Komerční banka, a.s. získala povolení od Digitální informační agentury k vydávání kvalifikovaného certifikátu s příznakem uložení na kvalifikovaném prostředku pro vytváření el. podpisů a rozšiřuje tak možnosti použití čipové karty pro vytváření el. podpisů s účinky vlastnoručního podpisu. Pro vydání kvalifikovaného certifikátu v režimu QSCD je zapotřebí nová QSCD ready čipová karta označená symbolem zámku.zámekObjednat si novou kartu a sjednat si kvalifikovaný certifikát uložený v kvalifikovaném prostředku (vztahuje se i na stávající uživatele kvalifikovaného certifikátu) lze na Vaší pobočce Komerční banky. Proces vydání certifikátu je stejný jako stávající kvalifikovaný certifikát.

16. 4. 2024 – Distribuce čipových karet s vlastnostmi kvalifikovaného prostředku pro vytváření el. podpisů (QSCD) 
Komerční banka, a.s. začíná distribuovat čipové karty s vlastnostmi kvalifikovaného prostředku pro vytváření podpisů (QSCD ready). Tato nová karta zachovává stávající možnosti pro přihlašování a zaručené podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu, tak v blízké době také pro kvalifikované podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu. 
Jak tuto novou kartu poznáte? Obálka i karta mají na sobě vytištěný symbol zámkuzámekoznačující, že se jedná o kvalifikovaný prostředek pro vytváření el. podpisů podle EU legislativy. Informace o certifikaci řešení „Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.1“ je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí na adrese: https://eidas.ec.europa.eu/efda/browse/notification/qscd-sscd

27. 7. 2023 – Vydávání kvalifikovaných časových razítek pro klienty Komerční banky, a.s.
Komerční banka, a.s. získala povolení od Digitální informační agentury k použití certifikátů TSA serverů  pro účely vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek. Vydávaná časová razítka využívá KB pro vlastní systémy k opatřování dat a dokumentů časovými razítky v souvislosti s klientskými i vnitřními procesy. Komerční banka a.s. tak cílí ke zkvalitnění zážitku klientů s elektronicky podepsanými dokumenty podepsanými jak vůči třetím stranám, tak vůči KB.

18. 7. 2023 – Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro klienty Komerční banky, a.s.
Dovolujeme si informovat, že od 18.7.2023 jsou v platnosti Produktové podmínky Komerční banky a VOP, které umožňují klientům žádat o nový produkt – kvalifikovaný certifikát na čipové kartě. O certifikát mohou žádat noví klienti osobně na pobočce. Stávající klienti, kteří mají sjednánu přihlašovací a podpisovou metodu Certifikát na čipové kartě, pak mohou žádat přímo online v aplikaci MůjProfil, splňují-li podmínky pro jeho vydání. Doplňujeme tak portfolio kvalitních identifikačních služeb Komerční banky o možnost vytvářet elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu ve vztahu k třetím osobám a veřejným službám a státní správě.

22. 6. 2023 – Komerční banka, a.s., obdržela kvalifikovaný statut pro služby vydávání kvalifikovaných certifikátů a je uvedena v evropském trustlistu. Současně je KB evidována v seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru u Digitální Informační agentury ČR. Doplňujeme tak portfolio kvalitních identifikačních služeb Komerční banky o možnost vytvářet zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu ve vztahu k třetím osobám a veřejným službám a státní správě. Bližší informace lze najít na https://www.kb.cz/pki v sekci Kvalifikované certifikáty.

Informace pro uživatele

Certifikační politiky

Politiky vydávání el. časových razítek

Certifikáty ke stažení

Seznamy zneplatněných certifikátů