Kvalifikované certifikáty

Novinky

27.7.2023 – Vydávání kvalifikovaných časových razítek pro klienty Komerční banky, a.s.
Komerční banka, a.s. získala povolení od Digitální informační agentury k použití certifikátů TSA serverů  pro účely vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek. Vydávaná časová razítka využívá KB pro vlastní systémy k opatřování dat a dokumentů časovými razítky v souvislosti s klientskými i vnitřními procesy. Komerční banka a.s. tak cílí ke zkvalitnění zážitku klientů s elektronicky podepsanými dokumenty podepsanými jak vůči třetím stranám, tak vůči KB.

18.7.2023 – Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro klienty Komerční banky, a.s.
Dovolujeme si informovat, že od 18.7.2023 jsou v platnosti Podmínky k elektronickému podpisu a bankovní identitě (https://www.kb.cz/cs/nase-aplikace/ke-stazeni), které umožňují klientům v souvislosti s používáním finančních produktů KB žádat a používat kvalifikovaný certifikát na čipové kartě. Stávající klienti, kteří mají sjednánu přihlašovací a podpisovou metodu Certifikát na čipové kartě a splňují podmínky pro jeho vydání, pak mohou žádat přímo online v aplikaci MůjProfil. O certifikát mohou žádat také noví klienti, a to osobně na jakékoliv pobočce Komerční banky. Jejich seznam najdete zde: https://www.kb.cz/cs/pobocky-a-bankomaty. Certifikát můžete používat ve všech kanálech KB, jeho implementaci do nového internetového i mobilního bankovnictví (KB+) připravujeme a včas jej dáme vědět.

22.6.2023 – Komerční banka, a.s., obdržela kvalifikovaný statut pro služby vydávání kvalifikovaných certifikátů a je uvedena v evropském trustlistu. Současně je KB evidována v seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru u Digitální Informační agentury ČR. Doplňujeme tak portfolio kvalitních identifikačních služeb Komerční banky o možnost vytvářet zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu ve vztahu k třetím osobám a veřejným službám a státní správě. Bližší informace lze najít na https://www.kb.cz/pki v sekci Kvalifikované certifikáty.

Certifikační politiky

Politiky vydávání el. časových razítek

Certifikáty ke stažení

Seznamy zneplatněných certifikátů