Čtvrtý ročník Srdečních záležitostí začíná!

Další ročník Srdečních záležitostí se bude konat již toto léto, program vyhlašujeme k 27. 6. 2016 a sběr žádostí bude probíhat až do 12. 9. 2016. Začátkem podzimu se tak všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

27. 6. 2016 10:00
Témata

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Od června se tak může každý zaměstnanec skupiny KB/SG přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu rané péče u dětí předškolního věku, sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů a na podporu paliativní a hospicové péče.

V předchozích letech bylo celkem podpořeno 40 projektů v celkové částce téměř 3,2 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádostí hodnotí zaměstnanci Skupiny KB, kteří Nadaci podporují a jsou jejími pravidelnými dárci. V letošním ročníku bude výběr jen na nich.

Formulář žádosti a Podmínky naleznete na webu Nadace Jistota a Intranetu KB. Sledujte nás. Více o Srdečních záležitostech se dozvíte na této stránce.

Těšíme se na Vaše Srdeční záležitosti. Pomůžeme Vám pomáhat!