Pro investory

Jaké významné události proběhly?

Zveřejnění hospodářských výsledků Skupiny KB za rok 2017.

Podklady a údaje pro akcionáře a investory

Výkazy a výsledky

Akcionáři, akcie a dividendy KB

Základní finanční údaje

Ratingová hodnocení

Kontakty pro investory a akcionáře KB

4. 5. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2018

25. 4. 2018 - Očekáváný termín řádné valné hromady

8. 2. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2017

1. 2. 2018 - Oznámení o neuplatnění přechodných opatření při zavádění IFRS9

3. 1. 2018 - Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2018