Pro investory

Jaké významné
události proběhly?

Hospodářské výsledky ke dni
31. 3. 2019

Novinky

Podklady a údaje pro akcionáře a investory

Výkazy a výsledky

Akcionáři, akcie a dividendy KB

Základní finanční údaje

Ratingová hodnocení

Kontakty pro investory a akcionáře KB

6. 11. 2019 - Hospodářské výsledky ke dni 30.9.2019

1. 8. 2019 - Hospodářské výsledky ke dni 30.6.2019

27. 5. 2019 - Datum splatnosti dividendy

3. 5. 2019 - Hospodářské výsledky ke dni 31.3.2019

24. 4. 2019 - Termín řádné valné hromady

17. 4. 2019 - Termín rozhodného dne k účasti na valné hromadě a rozhodného dne pro nárok na dividendu ze zisku roku 2018

7. 2. 2019 - Hospodářské výsledky ke dni 31.12.2018