Pro investory

Jaké významné
události proběhly?

Hospodářské
výsledky Skupiny KB
k 30. červnu 2018

Podklady a údaje pro akcionáře a investory

Výkazy a výsledky

Akcionáři, akcie a dividendy KB

Základní finanční údaje

Ratingová hodnocení

Kontakty pro investory a akcionáře KB

8. 11. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 30.9.2018

2. 8. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 30.6.2018

28. 5. 2018 - Datum splatnosti dividendy

4. 5. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 31. 3. 2018

25. 4. 2018 - Řádná valná hromada

18. 4. 2018 - Termín rozhodného dne k účasti na valné hromadě a rozhodného dne pro nárok na dividendu ze zisku roku 2017

8. 2. 2018 - Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2017

1. 2. 2018 - Oznámení o neuplatnění přechodných opatření při zavádění IFRS9

3. 1. 2018 - Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2018