Cash pooling

Cash pooling je nástroj k řízení likvidity a optimalizaci cash flow firemních účtů. Díky němu lze snižovat úrokové náklady, když na některém z účtů čerpáte úvěr, a obráceně zvyšovat úrokové výnosy z depozit na účtech.

Příklad: Nadnárodní společnost má po celém světě několik dceřiných společností, z nichž každá má jeden nebo více bankovních účtů vedených v různých měnách. Některé účty jsou přečerpány, jiné mají hotovostní přebytky. Účty s přebytky hotovosti použije banka ke krytí přečerpání, čímž vyrovná celkové cash flow. To si vyžádá nejen převody, ale i cizoměnové transakce, případně využití derivátů.

O to vše se automaticky postará právě nástroj Cash pooling. Funguje tak, že shromažďuje finanční prostředky z různých bankovních účtů na jedno místo (do jednoho „cash poolu“), odkud je přemisťuje na jednotlivé účty tak, aby žádný z nich nebyl v minusu.

Cash pooling od KB můžete využívat pro své firemní účty, a to jak tuzemské, tak i zahraniční z bank skupiny Société Générale.

Související výrazy