LTV

LTV pochází z anglického Loan to value neboli „úvěr k hodnotě“. Je to poměr mezi výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Jinými slovy, LTV udává poměr mezi částkou, kterou si potřebujete půjčit na koupi nemovitosti a kupní, případně odhadní cenou dané nemovitosti.

S LTV se setkáváme nejčastěji u hypoték, kdy např. 80% hypotéka se formálně nazývá LTV 80. Toto číslo ukazuje procento z ceny nemovitosti (obvykle odhadní ceny), na kolik vám banka hypoteční úvěr poskytne. Když je cena nemovitosti například 1 000 000 Kč, při LTV 80 (80% hypotéce) zaplatíte 20 % ze svých peněz, tedy 200 000 Kč a banka vám půjčí 80 % ceny nemovitosti, tedy. 800 000 Kč.

Doporučené LTV stanovuje ČNB a komerční banky na trhu toto LTV do určité míry zohledňují. Výše LTV má potom vliv i na úrokovou sazbu hypotéky.

Související produkty

Související výrazy