Odhadce nemovitosti a znalec

Znalec a odhadce nemovitosti – na českém trhu působí obě tyto profese a na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o stejné povolání. V praxi tomu tak není. 

Znalec obvykle vypracovává odborné znalecké posudky v konkrétní oblasti (např. nemovitosti, starožitnosti atd.), které slouží jako podklad soudům, státním úřadům a dalším. Na profesi znalce jsou kladeny vysoké odborné nároky a podmínkou pro to být znalcem je i čistý trestní rejstřík. Lidé vykonávající profesi znalce mají tzv. kulaté razítko, kterým garantují správnost svých posudků. Vážnosti tohoto povolání dodává i fakt, že jsou do funkce jmenování ministrem spravedlnosti.  

Odhadce nemovitosti musí také splnit nemalé nároky pro výkon své profese – jedná se totiž o živnost vázanou. Náplní práce odhadce je oceňování nemovitostí a často vykonává tuto činnost pro banky, developery, investory a další společnosti zabývající se nemovitostmi. Na českém trhu působí různé „úrovně“ odhadců, ti nejlepší odborníci jsou certifikovanými odhadci, kteří se obvykle věnují komplikovaným případům a složitým zadání.