Znalec a odhadce nemovitosti. Na českém trhu působí obě tyto profese a na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o stejné povolání. V praxi tomu tak není. 

Profese Znalec obvykle zahrnuje vypracovávání odborných znaleckých posudků v konkrétní oblasti (např. nemovitosti, starožitnosti atd.), které slouží jako podklad soudům, státním úřadům a dalším. Na profesi znalce jsou kladeny velice vysoké odborné nároky a podmínkou pro to být znalcem je i čistý trestní rejstřík. Lidé vykonávající profesi znalce mají tzv. kulaté razítko, kterým garantují správnost svých posudků. Vážnosti tohoto povolání dodává i fakt, že jsou do funkce jmenování ministrem spravedlnosti.  

Odhadce nemovitosti musí splnit nemalé nároky pro výkon své profese, neboť se jedná o živnost vázanou. Náplní práce odhadce je oceňování nemovitostí a často vykonává tuto činnost pro banky, developery, investory a další společnosti zabývající se nemovitostmi.  Na českém trhu působí různé "úrovně" odhadců, ti nejlepší odborníci jsou certifikovanými odhadci, kteří se obvykle věnují komplikovaným případům a složitým zadání. Získání certifikace je poměrně náročné a obtížné.