Opce

Opce je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Na jejím základě má smluvní strana právo, nikoli povinnost, koupit či prodat tzv. podkladové aktivum za určitou předem danou cenu, v předem daném období. S opcí se setkáváme u finančních derivátů v souvislosti s burzou a investicemi. 

Jedním z hlavních znaků opce je, že si protistrany „nejsou rovny“. Kupující opce má možnost volby, zda opci uplatní nebo ne. Oproti tomu prodávající v tak výhodné pozici není, protože musí počkat na kupujícího, jak se rozhodne. Pokud koupí – prodávající musí prodat, pokud nekoupí, musí prodávající počkat do data, kdy opce vyprší a pak teprve může prodat danou věc někomu jinému. Vyvážením nevýhodné pozice prodávajícího je tzv. opční prémie, což je cena opce, kterou mu kupující platí.   

Související produkty

Související výrazy