Opce není druh ovce, naopak se s ní setkáváme u finančních derivátů v souvislosti s burzou a investicemi. 

Opce může být smlouvu, uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Touto smlouvu má daná smluvní strana právo, nikoli povinnost, koupit či prodat nějakou "věc", nazývanou podkladové aktivum, za určitou předem danou cenu a to v období dané opcí ve smlouvě.

Jedním z hlavních znaků opce je ten, že si protistrany "nejsou rovny". Kupující opce má možnost volby, zda-li opci uplatní či ne. Jako příklad se dá uvést, že prostě danou věc za daných podmínek koupí. Oproti tomu prodávající v tak výhodné pozici není, protože musí počkat na kupujícího, jak se rozhodne. Pokud koupí - prodávající musí prodat, pokud nekoupí, musí prodávající počkat do data, kdy opce vyprší a pak teprve může prodat danou věc někomu jinému.  Vyvážením nevýhodné pozice prodávajícího je tzv. opční prémii, což je cena opce, kterou mu kupující platí.   

Související výrazy

  • Burza 
  • Swap 
  • Akcie
  • Valná hromada

Související produkty