PAI

PAI (Principal Adverse Impact) je jeden z přístupů definovaných evropskou regulací, podle kterého se definuje udržitelnost investic.

PAI označuje oblasti, ve kterých daná investice může mít na udržitelnost negativní vliv. Detailních hledisek jsou desítky. Pro větší přehlednost uvádíme sedm obecnějších témat. Například detailní indikátor o počtu soudních sporů firmy se zaměstnanci spadá do obecnějšího tématu Sociální a zaměstnanecké otázky. 

  • Emise skleníkových plynů
  • Snižování biologické rozmanitosti
  • Znečišťování a spotřeba vody
  • Produkce a nakládání s odpadem
  • Sociální a zaměstnanecké otázky
  • Spotřeba fosilních paliv
  • Nízká energetická účinnost

Související produkty

Související výrazy