SFDR

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) je evropská regulace, která definuje tři stupně udržitelnosti podle článků 6, 8 a 9.

SFDR definuje environmentálně a sociálně udržitelné aktivity jako ekonomické činnosti, které přispívají k ochraně životního prostředí či k sociálním cílům. Zároveň aplikuje principy správného řízení společnosti, včetně účinných a efektivních řídících struktur, zaměstnaneckých vztahů, odměňování relevantních pracovníků a dodržování daňových povinností.

Související produkty

Související výrazy