Taxonomie EU

Taxonomie EU je jeden z přístupů definovaných evropskou regulací, podle kterého se definuje udržitelnost investic. 

Je zaměřená primárně na ochranu klimatu a životního prostředí a měla by posouvat evropskou ekonomiku ke klimatické neutralitě. Investice by měla plnit alespoň jeden z šesti klimatických cílů a zároveň nepůsobit škody v žádném z cílů zbývajících. To vše s ohledem na dodržování lidských práv a pracovní etiku.

6 cílů podle Taxonomie EU:

  • Zmírnění klimatických změn
  • Přechod na cirkulární ekonomiku
  • Adaptace na změnu klimatu
  • Prevence a omezování znečištění
  • Ochrana vodních a mořských zdrojů a jejich udržitelné využívání
  • Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti

Související produkty

Související výrazy