Pasiva

Pasiva jsou zdroje, ze kterých podnik získal majetek (aktiva). Může se jednat např. o vklady vlastníků do společnosti nebo zisky z minulých let. Pasiva dělíme na vlastní a cizí kapitál. Hodnotu vlastního kapitálu získáme po odečtení cizího kapitálu od výše nakoupených aktiv. S výrazem pasiva se často setkáváme v účetnictví.

Související výrazy