ROA

ROA je vedle ROI jeden z často využívaných ekonomických ukazatelů. ROA (anglicky „return of assets“) je ukazatel rentability aktiv, tedy výkonnosti (ziskovosti) podniků – jak podniky hospodaří se svými aktivy. Aktiva jsou všechno, co podniky vlastní, např. majetek, zásoby, licence, peníze atd.

ROA se dá snadno spočítat pomocí vzorce:

ROA = (čistý zisk + úroky po zdanění) / celková aktiva.

ROA se často používá ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze, když potřebujeme zjistit, jak firma celkově hospodaří. Na trhu se s touto analýzou setkáme např. u firem, které mají obchodovatelné akcie nebo jsou na prodej.