ROE

ROE (z anglického názvu Return on Equity) je jedním ze základních ekonomických ukazatelů. Označuje rentabilitu vlastního kapitálu, konkrétně kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. V praxi se jedná o výpočet, který ukáže, jak firma hospodaří v poměru k vlastnímu kapitálu (investovaným penězům) .  

Vzorec je poměrně jednoduchý:

ROE = výsledek hospodaření / vlastní kapitál

Je dobré mít ve své firmě ROE spočítané – když stoupá, poznáme tak, že vložené peníze vydělávají, naopak když klesá, je to známka, že si musíme dát pozor.

ROE není ukazatel, podle kterého bychom mohli posuzovat výhodnost investice pro vlastníka. Na to jsou jiné vzorce a ukazatele, například rozdělování zisku a výplata dividendy, zvýšení tržní hodnoty firmy apod.