Pool

Pool neboli cash pooling je způsob optimalizace vedení více účtů najednou, který většinou využívají podniky a korporace. Protože některé z účtů dané firmy mohou mít záporný zůstatek, pooling slouží jako nástroj ke konsolidaci zůstatků na všech účtech daného podniku, a to každý den.

Všechny zůstatky se převádějí na jeden účet, tzv. master účet, a z jeho zůstatku se potom počítají úroky. Podnik tak neplatí úrok z minusových hodnot na některých účtech, protože je většinou vyrovnají přebytky z jiných účtů. Na master účtu je podnik podnik v plusu.