Rentabilita

Slovo rentabilita pochází z latinských slov renta nebo rendita, což znamená výnosnost nebo ziskovost. Ukazuje, jestli podnik vydělává. Rentabilita je jeden z hlavních ukazatelů, jak zjistit výsledek hospodaření v podnikání.

Rentabilita se vypočítá poměrně snadno, jedná se o poměr výnosu k vynaloženým prostředkům. Abyste byli „v plusu“, tedy dosáhli výnosu i zisku, musí vaše příjmy (to, co vyděláte) převyšovat částku, kterou jste vynaložili (náklady a další).