Slovo rentabilita pochází z latiny, jako mnoho jiných ekonomických výrazů, a to ze slov renta nebo rendita, což znamená výnosnost nebo ziskovost. Ukazuje, jestli podnik vydělává. Rentabilita je jeden z hlavních ukazatelů, jak zjistit výsledek hospodaření v podnikání.

Rentabilitu, jako ukazatelem ziskovosti nebo výnosnosti podniku / firmy se vypočítá poměrně snadno, jedná se o poměr výnosu k vynaloženým prostředkům. V praxi to znamená, že abyste byli "v plusu" – dosáhli výnosu i zisku, musí převyšovat vaše příjmy (to co vyděláte) částku, kterou jste vynaložili (náklady a další)