Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je účelový podnikatelský úvěr sloužící především k překlenutí období mezi inkasem pohledávek a úhradou závazků. Revolvingový úvěr se většinou uzavírá jako krátkodobý nebo střednědobý (do 3 let) nebo se dá nastavit i na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Dá se čerpat opakovaně a splácet postupně. Můžeme si ho představit jako kontokorent, často uzavíraný jako doplněk k běžným účtům.

Revolvingový úvěr je administrativně jednoduchý a klient si ho nemusí po splacení opětovně zařizovat, pokud ho chce znovu využívat. Úvěr můžete čerpat a zároveň splácet prostřednictvím kreditní karty. Nevýhodou jsou vysoké úroky v případě prodlení a vyšší minimální splátky.

Související výrazy