V bankovním sektoru se pod slovem sankce skrývá pokuta. Příkladem, kdy bývá uplatňována sankce, může být nedodržení smluvních podmínek, například opakované pozdní splácení půjčky. Sankce je zpravidla finanční – ve formě úroků z prodlení, které zaplatíte navíc. Sankcím se vyhnete včasným splácením. Pokud víte, že nemůžete poslat splátku včas, kontaktujte banku a domluvte se na odkladu nebo změně data splácení.

Související výrazy

Související produkty