Spoludlužník

Spoludlužník je osoba nebo více osob, které jsou uvedené v úvěrové smlouvě jako další dlužníci spolu s hlavním dlužníkem.

V praxi se s pojmem spoludlužník setkáte například u hypotéky. Pokud si kupují nemovitost například osoby žijící ve společné domácnosti, jeden z nich je v hypoteční smlouvě uvedený jako hlavní dlužník a druhý jako spoludlužník. Spoludlužníků může být i více, například pokud si berou hypotéku rodiče s dětmi a plánují, že hypotéka na děti po několika letech přejde. (link na štafetovou hypotéku).

Z úvěrové smlouvy, kterou podepisují, vyplývají pro dlužníka i spoludlužníka stejné povinnosti. Mezi základní povinnosti spoludlužníka patří například splácet dluh, pokud by dlužník nesplácel. Pokud je v hypoteční smlouvě spoludlužníků více, mají povinnost splatit úvěr v celé výši a bez rozdílu, úvěr nejde rozdělit tak, že by jeden spoludlužník ručil pouze za určitou část dluhu.

Manželé jako spoludlužníci:

Manželé mohou žádat o hypotéku společně, například manžel je dlužníkem a manželka je ve smlouvě uvedena jako spoludlužník. Může také nastat situace, kdy si o hypotéku požádá jen jeden z manželů – i v tomto případě bude druhý z manželů spoludlužníkem. To ale nemusí platit vždy, třeba v případě tzv. „zúženého“ SJM (společného jmění manželů).

Pokud nastanou potíže se splácením, které dlužník ani spoludlužníci neřeší, hrozí zápis do registru dlužníků všem. 

Dlužnictví či spoludlužnictví končí se splacením úvěru a zánikem závazku, tedy splacením dluhu včetně úroků.

Související výrazy