V čem začít podnikat

Před začátkem podnikání je potřeba ujasnit si, jaké produkty nebo služby chcete nabízet. To obvykle vychází z toho co umíte, s čím máte zkušenost nebo co vás baví, co je vám blízké a u čeho vydržíte dlouho.

Cest, kterými se můžete vydat. je mnoho, tady je pouze pár příkladů: 

 • Obory s potenciálem či poptávkou

Podnikejte v oboru, který má potenciál do budoucna nebo je po něm poptávka (např. softwarová a SaaS řešení, digitální služby, ale např. také uklízení nebo hlídání dětí). Poptávka bude neustále také po řemeslnících, instalatérech či elektrikářích.

 • Tradiční obory

Obory jako zemědělství, stavebnictví nebo potravinářství, ale také IT, finančnictví či logistika. V tradičních oborech je však nutné myslet na inovace a přizpůsobovat se trhu.

 • Online obory

Tvorba obsahu (copywriting, grafika), online marketing, programování, tvorba videokurzů a další.
Výhodou je, že mnoho z těchto oborů můžete dělat z domu a nepotřebujete k tomu žádný nebo téměř žádný vstupní kapitál.

 • Finanční obory

Podnikání jako finanční či investiční poradce je v současnosti populární, svému oboru však musíte opravdu rozumět a vyznat se v něm, abyste dokázali lidem poradit např. při investování jejich peněz. K provozování této činnosti také budete potřebovat povolení České národní banky nebo certifikaci, kterou uznává.

Průzkum trhu před začátkem podnikání

Až si ujasníte v čem budete podnikat, je potřeba zjistit, zda bude po vašich službách nebo produktech poptávka a jak vypadá trh včetně konkurence. Tyto kroky vám pomohou se začátkem podnikání: 

 • Proveďte průzkum trhu: Zjistěte, jaké jsou trendy a inovace ve vašem odvětví. O co je aktuálně zájem a čím novým můžete přispět. Je dobré využít internet, ale i průzkum „na místě“ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ záleží na oboru, ve kterém chcete podnikat. 
 • Nezapomeňte na průzkum konkurence: Konkurenty musíte nejdřív identifikovat. Když máte přehled, zjistěte co nabízejí za produkt/službu, za jakou cenu a případně jaký poskytují zákaznický servis.
 • Poznejte cílovou skupinu a její potřeby: Každá cílová skupina má jiné nároky a motivace k nákupu. Nejdřív si určete, jak vypadá skupina lidí, kterým chcete produkt nabídnout a pak jim zkuste přizpůsobit nabídku. V praxi tento průzkum probíhá tak, že se prostě zeptáte lidí. Nejlepší je zpětná vazba přímo od potenciálních zákazníků. Najděte je a zjistěte, co aktuálně využívají, jak jsou s tím spokojení a co by si přáli zlepšit. Ptejte se na jejich preference a očekávání. Při tomto průzkumu si však dejte pozor – ptejte se skutečně potenciálních zákazníků, a ne pouze vašich kamarádů nebo členů rodiny.
 • Vytvořte si vizi a strategii podnikání: Určete si, co jsou cíle vašeho podnikání a sestavte si plán, jak jich dosáhnout.
 • Vytvořte si realistický business plán, je to jedna z nejdůležitějších věcí při začátku podnikání.
 • Stanovte cenu: Náročné ale nezbytné. Spočítejte si, za kolik jste schopní svou službu nebo zboží nabídnout, a to včetně zohlednění nákladů a vaší marže. 

Začátek podnikání

Pokud už víte, v čem začít podnikat a jste připraveni se do vlastního byznysu pustit, přichází čas na první zákonné povinnosti. Mezi ně bude patřit například:

Jakou živnost zvolit

Výběr toho, v čem začít podnikat, často ovlivňuje legislativní náročnost vstupu do oboru. Živnost proto volte podle oboru, ve kterém nejen chcete, ale i můžete podnikat. Na některé činnosti vám totiž volná živnost nestačí, např. řemeslník už bude potřebovat živnost ohlašovací, kde musí splnit i náležité podmínky, jako je prokázání odbornosti. Vymezení živností, rozsah oprávnění i seznam jednotlivých živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

 • Živnost ohlašovací – stačí ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, podnikat můžete začít okamžitě. U některých živností však bude nutné prokázat odbornou způsobilost.
  • Volná – stačí splnit všeobecné podmínky, především plnoletost a bezúhonnost. Zahrnuje většinu oborů, např. ubytovací služby, poradenství, reklamu, marketing, vydavatelskou činnost a další.

  • Řemeslná – nutné prokázat odbornou způsobilost (např. výuční list v oboru, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). Potřebují ji profese jako pekař, truhlář, řezník, zedník či kadeřnice.


 • Živnost koncesovaná – podnikat můžete začít až od chvíle udělení tzv. koncese (nejčastěji ji budete potřebovat k činnostem jako provozování cestovní kanceláře, silniční a motorová doprava či výroba alkoholických nápojů).

 • Vázaná – nutné předložit doklad o potřebné kvalifikaci (např. vysokoškolský nebo středoškolský diplom, výuční list, profesní osvědčení). Potřebují ji profese jako oční optika, stavební firmy, obchod se zvířaty, masérské služby apod.