Jedeme dál. Koronaviru navzdory. Nejdříve jsme mezi prvními pomohli prostřednictvím dvaceti neziskových organizací mimořádným grantem ke zmírnění následků koronavirové epidemie.

Také jsme podpořili dalších dvanáct organizací ve dvou pravidelných výzvách zaměřených na nejmenší děti a dospívající. A protože mimořádný grant byla pomoc velmi vítaná*, chystáme další. Chceme i nadále minimalizovat napáchané škody, a také být připraveni, až bude krize končit a všichni se začneme pomalu vracet do běžného života. 

Pomáhejte s námi a přidejte se. Bude vás potřeba.

Obrovská psychická zátěž u seniorů po týdnech izolace, prohloubení rodinných konfliktů, zhoršená finanční situace, vyčerpání lidí v první linii, to vše a mnoho dalšího si zaslouží naší pozornost.

Všechny získané prostředky pošleme dál a rozdělíme do neziskových organizací, aby se dostaly k nejpotřebnějším. Firemním dárcům připravíme darovací smlouvu. Stačí nás kontaktovat. Přispět můžete na náš účet 2970297/0100. Použijte, prosíme variabilní symbol 019.
Jednotlivce prosíme, aby použili níže přiložený QR kód. Pro Potvrzení o daru nás taktéž neváhejte kontaktovat.

*Rádi se s vámi podělíme o milé ohlasy

  • Kdo rychlé dává, dvakrát dává. (Cesta domů)
  • Jste nejlepší! Moc děkujeme. Vyřiďte prosím naše díky všem v nadaci. (Borůvka Praha)
  • Jste náš parťák za všech okolností. (Národní ústav pro autismus)
  • Váš zájem a ochota pomoci jsou pro nás velkým povzbuzením. (Život 90)
  • Moc a moc děkujeme za tak operativní a rychlou pomoc, která je velmi potřebná pro zachování potřebného chodu organizací, které se starají o ty nejohroženější skupiny lidí a pomoc jejich klientům. (Anděl Strážný)

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Kontakt

Mgr. Jiří Kocourek
E-mail: jiri_kocourek@kb.cz
www.nadacejistota.cz