Povinně uveřejňované informace

Zprávy

Komerční banka koupila na základě splnění smluvních podmínek společnost Office Center Stodůlky a.s.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že v návaznosti na splnění odkládacích podmínek stanovených v Rámcové smlouvě, o které informovala dne 4. května 2017, Komerční banka koupila dne 31. října 100 % akcií ve společnosti Office Center Stodůlky a.s., IČ: 27629317 (Office Center Stodůlky) od jejích současných dvou vlastníků: (i) FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 27 822 a (ii) Real 12 a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 28 730.

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2017

Výpis z obchodního rejstříku

Komerční banka přijme kapitál Tier 2 ve formě podřízeného úvěru ve výši 100 milionů EUR

Oznámení změn v představenstvu KB

Výpis z obchodního rejstříku

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2017

Oznámení o zvolení nového člena představenstva a předsedy představenstva Komerční banky

Výpis z obchodního rejstříku

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 3. 2017

Komerční banka oznamuje prodej dceřiné společnosti NP 33, s.r.o.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že 1. března dokončila prodej svého 100% podílu ve společnosti NP 33, s.r.o. (NP 33).

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2016

Výpis z obchodního rejstříku

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2016

Komerční banka oznamuje prodej většinového podílu ve společnosti Cataps, s.r.o.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že dnes dokončila prodej 80% podílu ve své dceřiné společnosti Cataps, s.r.o. (Cataps) společnosti Worldline SA/NV, založené podle belgických zákonů, se sídlem v Bruselu, Haachtsesteenweg 1442, Belgie a zapsané u obchodního rejstříku v Bruselu pod číslem 0418 547 872 (Worldline). KB oznámila 23. února 2016 uzavření smlouvy o prodeji se společností Worldline.

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2016

Oznámení o dokončení převzetí dceřiných společností Banque PSA Finance v České republice a na Slovensku společností ESSOX

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky