Povinně uveřejňované informace

Zprávy

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2017

Výpis z obchodního rejstříku

Komerční banka přijme kapitál Tier 2 ve formě podřízeného úvěru ve výši 100 milionů EUR

Oznámení změn v představenstvu KB

Výpis z obchodního rejstříku

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2017

Oznámení o zvolení nového člena představenstva a předsedy představenstva Komerční banky

Výpis z obchodního rejstříku

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 3. 2017

Komerční banka oznamuje prodej dceřiné společnosti NP 33, s.r.o.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že 1. března dokončila prodej svého 100% podílu ve společnosti NP 33, s.r.o. (NP 33).

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2016

Výpis z obchodního rejstříku

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2016

Komerční banka oznamuje prodej většinového podílu ve společnosti Cataps, s.r.o.

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že dnes dokončila prodej 80% podílu ve své dceřiné společnosti Cataps, s.r.o. (Cataps) společnosti Worldline SA/NV, založené podle belgických zákonů, se sídlem v Bruselu, Haachtsesteenweg 1442, Belgie a zapsané u obchodního rejstříku v Bruselu pod číslem 0418 547 872 (Worldline). KB oznámila 23. února 2016 uzavření smlouvy o prodeji se společností Worldline.

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2016

Oznámení o dokončení převzetí dceřiných společností Banque PSA Finance v České republice a na Slovensku společností ESSOX

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

Výpis z obchodního rejstříku