Povinně uveřejňované informace

Zprávy

Výpis z obchodního rejstříku

8. 8. 2017

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2017

17. 7. 2017

Oznámení o zvolení nového člena představenstva a předsedy představenstva Komerční banky

13. 7. 2017

Výpis z obchodního rejstříku

7. 6. 2017

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 3. 2017

12. 4. 2017

Komerční banka oznamuje prodej dceřiné společnosti NP 33, s.r.o.

2. 3. 2017

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že 1. března dokončila prodej svého 100% podílu ve společnosti NP 33, s.r.o. (NP 33).

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2016

9. 1. 2017

Výpis z obchodního rejstříku

4. 1. 2017

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2016

12. 10. 2016

Komerční banka oznamuje prodej většinového podílu ve společnosti Cataps, s.r.o.

30. 9. 2016

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že dnes dokončila prodej 80% podílu ve své dceřiné společnosti Cataps, s.r.o. (Cataps) společnosti Worldline SA/NV, založené podle belgických zákonů, se sídlem v Bruselu, Haachtsesteenweg 1442, Belgie a zapsané u obchodního rejstříku v Bruselu pod číslem 0418 547 872 (Worldline). KB oznámila 23. února 2016 uzavření smlouvy o prodeji se společností Worldline.

Výpis z obchodního rejstříku

2. 8. 2016

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

28. 7. 2016

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2016

14. 7. 2016

Oznámení o dokončení převzetí dceřiných společností Banque PSA Finance v České republice a na Slovensku společností ESSOX

4. 7. 2016

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

23. 6. 2016

Výpis z obchodního rejstříku

8. 6. 2016

Výpis z obchodního rejstříku

27. 4. 2016

Oznámení o štěpení akcií Komerční banky, a.s.

25. 4. 2016

Oznámení o znovuzvolení člena představenstva Komerční banky

22. 4. 2016

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 3. 2016

13. 4. 2016