Povinně uveřejňované informace

Zprávy

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 3. 2017

12. 4. 2017

Komerční banka oznamuje prodej dceřiné společnosti NP 33, s.r.o.

2. 3. 2017

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že 1. března dokončila prodej svého 100% podílu ve společnosti NP 33, s.r.o. (NP 33).

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 12. 2016

9. 1. 2017

Výpis z obchodního rejstříku

4. 1. 2017

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 9. 2016

12. 10. 2016

Komerční banka oznamuje prodej většinového podílu ve společnosti Cataps, s.r.o.

30. 9. 2016

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že dnes dokončila prodej 80% podílu ve své dceřiné společnosti Cataps, s.r.o. (Cataps) společnosti Worldline SA/NV, založené podle belgických zákonů, se sídlem v Bruselu, Haachtsesteenweg 1442, Belgie a zapsané u obchodního rejstříku v Bruselu pod číslem 0418 547 872 (Worldline). KB oznámila 23. února 2016 uzavření smlouvy o prodeji se společností Worldline.

Výpis z obchodního rejstříku

2. 8. 2016

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

28. 7. 2016

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30. 6. 2016

14. 7. 2016

Oznámení o dokončení převzetí dceřiných společností Banque PSA Finance v České republice a na Slovensku společností ESSOX

4. 7. 2016

Oznámení o změnách ve vedení Komerční banky

23. 6. 2016

Výpis z obchodního rejstříku

8. 6. 2016

Výpis z obchodního rejstříku

27. 4. 2016

Oznámení o štěpení akcií Komerční banky, a.s.

25. 4. 2016

Oznámení o znovuzvolení člena představenstva Komerční banky

22. 4. 2016

Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 31. 3. 2016

13. 4. 2016

ESSOX kupuje společnost PSA Finance v ČR i na Slovensku

12. 4. 2016

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že její dceřiná společnost ESSOX dnes podepsala smlouvy o koupi 100% podílů ve společnostech PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. od členů skupiny Banque PSA Finance se sídlem v Paříži.

Komerční banka uzavře partnerství se společností Worldline v oblasti zpracování karetních plateb pro obchodníky

23. 2. 2016

Největší akcionáři Komerční banky, a.s.

13. 1. 2016

Oznámení zrušení kotace globálních depozitních certifikátů Komerční banky registrovaných pod ISIN US5004594090 a US 5004591021 na London Stock Exchange a zrušení registrace těchto depozitních certifikátů u Financial Conduct Authority

12. 1. 2016